II pakopos studijų programos

Fakultete antrosios pakopos studijos vyksta pagal šias technologijos mokslų studijų srities programas:

Hidrotechninės statybos inžinerija

(Statybos inžinerijos studijų kryptis, vandens inžinerijos studijų šaka)

Programa skirta rengti vandens inžinerijos magistrus, žinančius vandens ūkio statinių savybių stebėjimo ir matavimo būdus ir metodus, gebančius pažangiais metodais ir naujausiomis informacinėmis technologijomis vertinti hidrotechnikos statinių patikimumą ir veikimo efektyvumą, modeliuoti ir analizuoti aplinkosaugines situacijas, vertinti hidrotechnikos statinių poveikį aplinkai, gebančius atlikti sudėtingų hidrotechnikos statinių konstrukcinius skaičiavimus, taikyti pažangiausias statybos technologijas, analizuoti darbų vykdymo eigą, parengti ir administruoti projektus vandens apsaugos, valdymo ir statinių inžinerijos srityse, nuolat tobulinti savo profesinę kompetenciją ir kitiems perduoti įgytas žinias ir gebėjimus.

Karjeros galimybės

 • Projektinis, ekspertinis, konsultacinis ir vadovaujantis darbas:
  • vandens ūkio statinių statybos valdymo, priežiūros ir administravimo įmonėse ir įstaigose;
  • aplinkos kokybės stebėsenos ir užterštumo mažinimo sistemoje, vandens valdymo ir aplinkosaugos administravimo institucijose, konsultacinėse aplinkotvarkos, vandensaugos įmonėse;
 • Mokslinis ir pedagoginis darbas vandens inžinerijos mokslo ir mokymo institucijose.

Tolimesnės studijos

Baigus programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Ispanija, Italija, Lenkija, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Suomija, Švedija, Vokietija.


Žemėtvarka

(Inžinerijos studijų kryptis, žemėtvarkos studijų šaka)

Programa skirta rengti žemėtvarkos magistrus, išmanančius krašto kompleksinio tvarkymo ir vadybinius principus, nekilnojamojo turto fizinių ir kitų savybių stebėjimo ir matavimo būdus ir metodus, gebančius pažangiais metodais ir naujausiomis informacinėmis technologijomis pagrįsti, vertinti, analizuoti ir pritaikyti kraštovaizdžio formavimo elementus, pažangiais metodais ir naujausiomis technologijomis optimaliai formuoti, registruoti ir vertinti nekilnojamąjį turtą, analizuoti apskaitos duomenis.

Karjeros galimybės

 • mokslinis ir pedagoginis darbas žemėtvarkos mokslo ir mokymo institucijose;
 • projektinis, ekspertinis, konsultacinis ir vadovaujantis darbas:
 • kraštovaizdžio formavimo, teritorijų ir žemės tvarkymo bei naudojimo įstaigose;
 • nekilnojamojo turto kadastro ir registro administravimo įmonėse;
 • nekilnojamojo turto formavimo, vertinimo, konsultavimo ir ekspertizės įstaigose;

Tolimesnės studijos

Baigus programą, studijas galima tęsti technologijos ir socialinių mokslų sričių doktorantūros studijose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Austrija, Čekija, Ispanija, Lenkija, Suomija, Švedija, Turkija, Vokietija.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
 • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai