I pakopos

Fakultete universitetinės pirmosios pakopos studijos vyksta pagal šias biomedicinos ir technologijos mokslų studijų programas:

Biomedicinos mokslai

Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos

(Žemės ūkio mokslų studijų kryptis)

Programos paskirtis.  žuvininkystės ir akvakultūros technologijos – viena iš perspektyvių žemės ūkio veiklos sričių, kurioje taikomos šiuolaikinės akvakultūros ir žuvininkystės gamybos technologijos bei plėtojamas konkurencingas verslas. Studijuodami žuvininkystės ir akvakultūros technologijų specialybę gilinsitės ne tik į tausių ir konkurencingų žuvininkystės ūkių projektavimo, statybos ir priežiūros technologijas, bet ir į žuvininkystės verslo organizavimo, logistikos ir produkcijos pardavimo principus, gebėsite lanksčiai reaguoti į verslo aplinkos bei technologinius pokyčius ir poreikius.

Įgyjamas laipsnis –  žemės ūkio mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 3,5 metai.

Įsidarbinimo galimybės

Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti žuvininkystės ir akvakultūros įmonėse, žuvivaisos centruose, žuvininkystės tarnyboje ar  žuvininkystės departamente prie Žemės ūkio ministerijos, žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriuose ir kitose gamybinėse įmonėse, administravimo organizacijose ar konsultavimo tarnybose. Taip pat absolventai gali įsteigti savo žuvininkystės ir akvakultūros įmones bei ūkius.

Video apie studijų programą rasite čia.


Technologijos mokslai

Hidrotechninės statybos inžinerija

(Statybos inžinerijos studijų kryptis, vandenis inžinerijos studijų šaka)

Programos paskirtis. Hidrotechninės statybos inžinerijos programa, tai dvigubai plačiau nei paprasta „statybos inžinerija“, tai yra ir „plius“ svarbiausio ateities gyvybės ištekliaus – vandens inžinerija. Be vandens, nei namai, nei žmonės, nei augalai, nei gyvūnai neturės gyvybės.

Hidrotechninės statybos inžinerijos programa išmokys:

  • kurti ir statyti drenažo ir drėkinimo statinius ir sistemas, kad patenkinti pasaulyje dvigubai didėsiantį maisto poreikį, kurio nei vieno kilogramo neišauginsi be vandens;
  • kurti ir statyti moderniausius statinius ir sistemas, kad aprūpinti žmones švariausiu pasaulyje ir būtinu kiekvieno gyvybei ištekliumi – gėlu geriamu vandeniu;
  • kurti ir statyti užtvankas, hidroelektrines, kanalus, siurblines, šliuzus, tunelius, kelius, tiltus, viadukus, pastatus ir kitus statinius, skirtus elektros energijai gaminti, vandentiekiui ir nuotekų valymui, laivybai upėse ir jūrų uostuose, kelių, geležinkelių ir oro uostų komunikacijoms;
  • tvarkyti ir valyti upes ir ežerus, kad išgelbėti ir išsaugoti šiuos unikaliausius gamtos kūrinius tavo vaikams ir jų anūkams.

Įgyjamas laipsnis – vandens inžinerijos bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai.

Įsidarbinimo galimybės

 Baigę šią studijų programą absolventai galės tapti atestuotais projektuotojais, statybos vadovais, techniniais prižiūrėtojais ar net FIDIC (Tarptautinės konsultuojančių inžinierių federacijos) inžinieriais ne tik hidrotechniniams statiniams, vidaus ir išorės vandentiekiui ir nuotekų tinklams bei valykloms, bet ir kelių, geležinkelių, oro uostų statiniams, pramoninės ir gyvenamosios paskirties pastatams. Absolventai turi galimybę įsidarbinti savivaldybėse, aplinkos apsaugos inspekcijoje ar agentūroje, Žemės ūkio, Aplinkos ir Susisiekimo ministerijose.

Video apie studijų programą rasite čia.

Nekilnojamojo turto kadastras (STUDENTŲ PRIĖMIMAS Į ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ NEVYKDOMAS)

(inžinerijos studijų kryptis)

Studijų programa skirta susipažinti su informacijos apie žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą rengimu, apdorojimu informacinėse duomenų bazėse, įvertinimu ir teikimu vartotojams. Ją studijuojant mokomasi dirbti šiuolaikiniais aukšto lygio geodeziniais prietaisais, kurti ir taikyti geografines informacines sistemas susijusias su nekilnojamuoju turtu, vertinti ir administruoti nekilnojamąjį turtą. Baigusiems studijas suteikiamas inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Žemėtvarka

(inžinerijos studijų kryptis, žemėtvarkos studijų šaka)

Programos paskirtis. Žemėtvarka apima sistemą valstybės priemonių, kuriomis siekiama sudaryti organizacines sąlygas žemei racionaliai naudoti, garantuoti valstybės ir piliečių žemės nuosavybės ir naudojimo teisinę apsaugą. Žemėtvarkos studijų programa orientuota į žemės naudojimo, kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, nekilnojamojo turto tvarkymo ir administravimo principus ir metodus. Ją studijuojant mokomasi rengti žemėtvarkos ir kraštotvarkos projektus, dirbti šiuolaikiniais aukšto lygio geodeziniais prietaisais, taikyti geografines informacines sistemas, konsultuoti teisiniais žemės klausimais.

Įgyjamas laipsnis –  žemėtvarkos bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai.

Įsidarbinimo galimybės

 Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti projektinį inžinerinį ir administracinį konsultacinį darbą valstybės ir privačiose įmonėse bei įstaigose, administruojančiose nekilnojamąjį turtą, rengiančiose žemės valdų ir teritorijų planavimo dokumentus, atliekančiose žemės sklypų ir statinių kadastrinius matavimus ir vertinimą, žemės kartografavimo ir kitus  su nekilnojamojo  turto tvarkymu susijusius darbus.

Video apie studijų programą rasite čia.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai