Papildomųjų studijų baigiamasis darbas

Papildomųjų studijų studentai rengia baigiamąjį darbą – pasirinktos tematikos mokslinių tyrimų literatūrinę apžvalgą (iki 15 psl. apimties).

Darbo struktūra:

  • Titulinis lapas
  • Santrauka
  • Turinys
  • Įvadas
  • Literatūros apžvalga
  • Išvados ir rekomendacijos
  • Literatūra

Darbas įforminamas pagal reikalavimus pateiktus VŪŽF tarybos patvirtintame dokumente  Magistrantūros baigiamojo darbo rengimo reglamentas.

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai