Papildomųjų studijų baigiamasis darbas

Baigiamųjų darbų gynimas institutuose vyks gegužės 22 – 25 d. (Vandens išteklių inžinerijos institute vyks gegužės 22 d. 13 val. 330 aud.; Hidrotechninės statybos inžinerijos institute vyks gegužės 25 d. 10 val. 324 aud.)

Viešasis baigiamųjų darbų gynimas vyks birželio 5 d.

 

Papildomųjų studijų studentai rengia baigiamąjį darbą – pasirinktos tematikos mokslinių tyrimų literatūrinę apžvalgą (iki 15 psl. apimties).

Darbo struktūra:

  • Titulinis lapas
  • Santrauka
  • Turinys
  • Įvadas
  • Literatūros apžvalga
  • Išvados ir rekomendacijos
  • Literatūra

Darbas įforminamas pagal reikalavimus pateiktus VŪŽF tarybos patvirtintame dokumente  Magistrantūros baigiamojo darbo rengimo reglamentas.

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai