II pakopos studijų baigiamasis darbas

Daugiau informacijos apie baigiamojo darbo rengimą rasite čia.

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

Rekomenduojama santraukos anglų kalba forma

Pagal 2016 gegužės mėn. 10 d, Nr. 156-PA/25 rektorato sprendimą, kaip ir pernai magistratūros baigiamuosius darbus studentai įkels į eLABa sistemą. Įkeliamas turi būti galutinis darbo variantas likus 5 darbo dienoms iki viešo gynimo. Kai studentas įkelia darbą į eLABa, vadovas turi jį patvirtinti prieš tai pažiūrėjęs ir, jei reikia, originalumo ataskaitoje pažymėjęs sutaptis, kurios nėra plagiatas. Kol vadovas sistemoje neperduoda studentui darbo gynimui, studentas negali atsispausdinti licencinės sutarties, kurią jis privalo turėti gynimo metu. Tiek studentai tiek dėstytojai į eLABA jungiasi adresu: https://www.elaba.lt/elaba-portal/pradzia su savo ASU pašto prisijungimais (asu pašto adresas ir slaptažodis).
Studentas turi būti užpildęs 2 baigiamojo darbo autorystės deklaracijos egzempliorius (vienas atiduodamas dekanatui, kitas – įsegamas darbo gale).

INFORMACIJA ŽEMĖTVARKOS STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTAMS

Pakoregavus darbą, jo santrauka – anglų ir lietuvių kalbomis – siunčiama redagavimui kalbininkei:  kildiene@gmail.com  .
Gavus santrauką, darbas įrišamas (rekomenduojame įrišti su spirale, neklijuojant jo kaip knygos) bei kuo skubiau pakoreguotą
DARBO PAVADINIMĄ LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS siųkite į institutą: zgi@asu.lt  .
Įrištas darbas (su vadovo atsiliepimu ir recenzija) atiduodamas oponentui (vėliausiai – iki gegužės 17 d.). Oponentų sąrašai – pas referentę (425 kab.).

Kai gausite oponento atsiliepimą, darbą įkelsite į elektroninę sistemą – eLABa (įkėlimo instrukcija dar bus patalpinta ASU VŪŽF tinklalapyje). Įkėlimą patvirtins vadovas, jeigu sutapimų su kitais darbais bus nustatyta mažiau kaip 20 proc.
Be to, darbus bus leidžiama ginti tik tiems, kas neturės akademinių įsiskolinimų.
Iki gegužės 23 d. (trečiadienio) baigiamuosius darbus (su recenzija, atsiliepimais, licencine sutartimi ir autorystės deklaracijomis (2 egz.) bei į CD įrašytais – darbu (Word formate) ir jo pristatymu pristatysite į Žemėtvarkos ir geomatikos institutą – III r. 425 kab.
Kai pristatysite darbą, įsirašysite į viešo gynimo eilę.
Kai būsite 3 rūmuose, nuo ateinančios savaitės galite užeiti į VŪŽF dekanatą pasiimti Atsiskaitymo lapelio. Iki viešo gynimo iš lapelyje nurodytų padalinių turėsite surinkti parašus.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai