I pakopos studijų baigiamasis darbas

Baigiamųjų darbų gynimas institutuose vyks gegužės 22 – 25 d. (Vandens išteklių inžinerijos institute vyks gegužės 22 d. 13 val. 330 aud.; Hidrotechninės statybos inžinerijos institute vyks gegužės 25 d. 10 val. 324 aud.)

Viešasis baigiamųjų darbų gynimas vyks birželio 6-7 d.

Diplomų įteikimas birželio 23 d. 9:30

VŪŽF I pakopos studijų baigiamųjų atsiskaitymų tvarka

Pastaba. Baigiamųjų atsiskaitymų tvarkoje pateikta informacija apie baigiamąjį egzaminą yra negaliojanti, nes visi studentai rengia tik baigiamąjį darbą.

Metodiniai patarimai aplinkos inžinerijos studijų krypties studentams

Pastabos.

  1. Metodiniuose patarimuose baigiamojo darbo apiforminimo reikalavimai tinka ir žemėtvarkos bei statybos inžinerijos krypčių studentams.
  2. Šiuose metodiniuose patarimuose esančių baigiamojo darbo viršelio, užduoties, santraukos, atsiliepimo ir recenzijos formų pavyzdžių nenaudokite. Jie pateikti atskirais dokumentais:

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

  1. Informacijos šaltinių naudojimui, bibliografinių nuorodų ir literatūros sąrašų sudarymui naudokite ASU bibliotekos metodikas:

Studentas turi būti užpildęs 2 baigiamojo darbo autorystės deklaracijos egzempliorius (vienas atiduodamas dekanatui, kitas – įsegamas darbo gale)

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai