Straipsniai

Naujausios publikacijos

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą

Burinskienė, Marija; Bielinskas, Vytautas; Podviezko, Askoldas; [Gurskienė, Virginija]; [Malienė, Vida]. Evaluating the Significance of Criteria Contributing to Decision-Making on Brownfield Land Redevelopment Strategies in Urban Areas // Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 9, iss.5 (2017), p. 1-17. Prieiga per internetą: <http://www.mdpi.com/2071-1050/9/5/759/htm>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 1.789; bendr. citav. rod.: 4.107]

Juknelienė, Daiva]; [Valčiukienė, Jolanta]; [Atkocevičienė, Virginija]. Assessment of regulation of legal relations of territorial planning: A case study in Lithuania // Land use policy. Oxon, England: Elsevier Ltd. ISSN 0264-8377. Vol. 67 (2017), p. 65-72. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837717300418>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 3.089; bendr. citav. rod.: 2.751]

Prochorskaitė, Agnė; Couch, Chris; Malys, Naglis; [Malienė, Vida]. Housing Stakeholder Preferences for the “Soft” Features of Sustainable and Healthy Housing Design in the UK // International journal of environmental research and public health. Basel, Switzerland: Molecular diversity preservation international (MDPI). ISSN 1660-4601. 2016, vol. 13, iss. 1, p. [1-15]. Prieiga per internetą: <http://www.mdpi.com/1660-4601/13/1/111/htm>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 2.035; bendr. citav. rod.: 3.107]

Sužiedelytė Visockienė, Jūratė; [Puzienė, Rūta]; Stanionis, Arminas; Tumelienė, Eglė. Unmanned Aerial Vehicles for Photogrammetry: Analysis of Orthophoto Images over the Territory of Lithuania // International journal of aerospace engineering. New York, USA: Hindawi publishing corporation. ISSN 1687-5966. Vol. 2016 (2016), p. [1-9]. Prieiga per internetą: <http://www.hindawi.com/journals/ijae/2016/4141037>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.889; bendr. citav. rod.: 1.019]

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ be citavimo indekso

[Gaudėšius, Rimvydas]; [Gurskienė, Virginija]; [Malienė, Vida]. Impact of Abandoned Land on Environmental Protection, Landscape and Economic Benefit in Lithuania // Environmental engineering [elektroninis išteklius] : the 10th international conference, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 27-28 April 2017. Vilnius: Technika, 2017, Article ID: enviro.2017.190. ISSN 2029-7092, ISBN 9786094760440. p. [1-11].

Ouerghemmi, Walid; Gadal, Sébastien; Mozgeris, Gintautas; [Jonikavičius, Donatas]; Weber, Christiane. Urban objects classification by spectral library: Feasibility and applications // Jurse 2017 : 2017 Joint Urban Remote Sensing Event : proceedings of a meeting held 6-8 March 2017, Dubai, United Arab Emirates / Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. New York, NY: IEEE, 2017. ISSN 2334-0932, ISBN 978-1-5090-5808-2. p. 371-375.

 [Atkocevičienė, Virginija]; [Valčiukienė, Jolanta]; [Juknelienė, Daiva]. Tability evaluation of the number of farmers farms and declared agricultural land in Lithuania //Economic Science for Rural Development : Proceedings of the International Scientific Conference : Rural Development and Entrepreneurship. Bioeconomy. Home Economics. Jelgava. ISSN 1691-3078, ISBN 9789984482231. 2016, № 41, p. 15-23.

 

Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index Copernicus; EBSCO; VINITI ir kt.

[Aleknavičius, Audrius]; [Aleknavičius, Marius]; [Balevičius, Giedrius]. Analysis of Factors Influencing Private Land Market in Lithuania. 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics), Gdansk University of  Technology, 22-25 June 2017, Poland. ISBN 978-1-5090-6040-5, p. 49-53. [ISI Proceedings]. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8070886

[Armands Celms]; [Ilona Reke]; [Donatas Rekus]; [Giedrius Balevičius] .National Heiht system testing in Baltic Countries using GNSS measurements 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) Gdansk University of Technology, 22-25 June 2017, Poland. ISBN 978-1-5090-6040-5, p. 257-262. [ISI Proceedings]. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8070886

[Aleknavičius, Audrius]; [Aleknavičius, Marius]. Agrarinių teritorijų planavimo teisiniai ir metodiniai aspektai // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2017, t. 16, nr. 2, p. 198-211. Prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/upload/iblock/556/VPA_16(2)_03_Aleknavi%C4%8Dius.pdf>.

Atkocevičienė, Virginija]; [Valčiukienė, Jolanta]; [Juknelienė, Daiva]; [Matulionytė, Neringa]. Ekologinio (žaliojo) turizmo potencialo teritorijos Ukmergės rajone // Geografija ir edukacija : mokslo almanachas = Geography and education : science almanac. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 2351-6453. [Nr.] 5 (2017), p. 40-50. Prieiga per internetą: <http://www.ge.leu.lt/index.php/GE/article/view/59/58>.

[Augutienė, Jurgita]; Jankava, Anda; [Gurskienė, Virginija]. Transport sustainability in Kaunas city (Lithuania) and Jelgava city (Latvia) // Baltic surveying : international scientific journal / Latvia University of Agriculture, Aleksandras Stulginskis University. ISSN 2255-999X. 2017, vol. 1, p. 88-93. Prieiga per internetą: <http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/2017-05/2017-1%20%28Volume%206%29%20-%20Scientific%20Journal%20%20Baltic%20Surveying.pdf>.

[Damaševičiūtė, Dovilė]; [Puzienė, Rūta]. The study on the overlap of parcel boundaries // Baltic surveying : international scientific journal / Latvia University of Agriculture, Aleksandras Stulginskis University. ISSN 2255-999X. 2017, vol. 2, p. 63-69. Prieiga per internetą: <http://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2017/Journal_Baltic_SurveyingVol7_2017.pdf>.

[Gečaitė, Daiva]; Jankava, Anda. Environmental impact of land consolidation // Baltic surveying : international scientific journal / Latvia University of Agriculture, Aleksandras Stulginskis University. ISSN 2255-999X. 2017, vol. 1, p. 39-45. Prieiga per internetą: <http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/2017-05/2017-1%20%28Volume%206%29%20-%20Scientific%20Journal%20%20Baltic%20Surveying.pdf>.

[Ivavičiūtė, Giedrė]. Changes of damaged land in Kaunas county, Lithuania // Baltic surveying : international scientific journal / Latvia University of Agriculture, Aleksandras Stulginskis University. ISSN 2255-999X. 2017, vol. 1, p. 27-32. Prieiga per internetą: <http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/2017-05/2017.

Juknelienė, Daiva]; [Atkocevičienė, Virginija]; [Vaikasas, Tomas]. Evaluation of residential urban areas in Lithuania // Baltic surveying : international scientific journal / Latvia University of Agriculture, Aleksandras Stulginskis University. ISSN 2255-999X. 2017, vol. 1, p. 46-51. Prieiga perinternetą:<http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/2017-05/2017-1%20%28Volume%206%29%20-%20Scientific%20Journal%20%20Baltic%20Surveying.pdf>.

[Valčiukienė, Jolanta]; [Sletkevičiūtė, Giedrė]. Assessment of rural development land use projects for farmstead site selection (Elektrėnai municipality as example) // Baltic surveying : international scientific journal / Latvia University of Agriculture, Aleksandras Stulginskis University. ISSN 2255-999X. 2017,vol. 1, p. 17-26. Prieiga per internetą: <http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/2017-05/2017-1%20%28Volume%206%29%20-%20Scientific%20Journal%20%20Baltic%20Surveying.pdf>.

Омарбекова, Ардак; Пентаев, Толеубек; Игембаева, Айнур; [Gurskienė, Virginija]. Анализ использования земель сельскохозяйственного назначения в республике Казахстан для обеспечения устойчивого землепользования // Baltic Surveying’17 [elektroninis išteklius] : proceedings of international scientific – methodical conference, 10-12 May, 2017 / Latvia university of agriculture, Aleksandras Stulginskis university. Jelgava. ISSN 2243-6944. 2017, p. 37-45. Prieiga per internetą: <http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/2017-05/Proceedings%202017.pdf>.

[Aleknavičius, Audrius]; [Aleknavičius, Pranas]; [Gurskienė, Virginija]. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų poreikis tvarkant ūkių teritorijas ir jų rengimo metodika // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 1, p. 36-46. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3260/2065>.

[Aleknavičius, Pranas]; [Aleknavičius, Marius]. Правовые основы землеустройства аграрных территорий // Baltic Surveying’16 [elektroninis išteklius] : proceedings of international scientific – methodical conference, 10-13 May, 2016 / Aleksandras Stulginskis university, Latvia university of agriculture. Jelgava. ISSN 2243-6944. 2016, p. 5-13. Prieiga per internetą: <http://www.vbf.llu.lv/getfile.php?id=2545>.

[Dičiūnaitė – Rauktienė Rūta]; [Malienė, Vida]. Environmental factors influencing urban land use // Baltic surveying : international scientific journal. ISSN 2255 – 999X. 2016, vol. 1,, p. 12-19. Prieiga per internetą: <http://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2016/Journal_Baltic_SurveyingVol4_2016.pdf>.

[Filipavičienė, Viktorija]; [Valčiukienė, Jolanta]. Изменения урбанизированного ландшафта Вильнюсского района Литовской республики // Baltic Surveying’16 [elektroninis išteklius] : proceedings of international scientific – methodical conference, 10-13 May, 2016 / Aleksandras Stulginskis university, Latvia university of agriculture. Jelgava. ISSN 2243-6944. 2016, p. 21-25. Prieiga per internetą: <http://www.vbf.llu.lv/getfile.php?id=2545>.

[Gaudėšius, Rimvydas]; [Gurskienė, Virginija]; [Malienė, Vida]. Transfer of agricultural land promoting the economic growth in the environment affected by anthropogenic processes // Baltic surveying : international scientific journal. ISSN 2255 – 999X. 2016, vol. 1,, p. 20-26. Prieiga per internetą: <http://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2016/Journal_Baltic_SurveyingVol4_2016.pdf>.

[Gudritienė, Daiva]. Lithuanian land information system // Baltic surveying : international scientific journal. ISSN 2255 – 999X. 2016, vol. 1,, p. 27-33. Prieiga per internetą: <http://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2016/Journal_Baltic_SurveyingVol4_2016.pdf>.

[Ivavičiūtė, Giedrė]; [Ūselis, Juozas]. Analysis of the change in Lithuanian organic farming // Baltic surveying : international scientific journal. ISSN 2255 – 999X. 2016, vol. 1,, p. 34-40. Prieiga per internetą: <http://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2016/Journal_Baltic_SurveyingVol4_2016.pdf>.

[Juknelienė, Daiva]; [Sinkevičiūtė, Vilma]; [Atkocevičienė, Virginija]. The assessment of Lithuanian rural residential area structure // Baltic surveying : international scientific journal. ISSN 2255 – 999X. 2016, vol. 1,, p. 48-56. Prieiga per internetą: <http://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2016/Journal_Baltic_SurveyingVol4_2016.pdf>.

[Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė, Vilma]; [Rekus, Donatas]; [Balevičius, Giedrius]. The current issues of land use of territories of gardeners’ associations in Lithuania // Baltic surveying : international scientific journal. ISSN 2255 – 999X. 2016, vol. 1,, p. 63-67. Prieiga per internetą: <http://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2016/Journal_Baltic_SurveyingVol4_2016.pdf>.

[Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė, Vilma]; [Rekus, Donatas]; [Balevičius, Giedrius]; [Šuliokaitė, Gabrielė]. Accuracy assessment of levlling staffs marking using digital photocameras // Baltic surveying : international scientific journal. ISSN 2255 – 999X. 2016, vol. 1,, p. 68-73. Prieiga per internetą: <http://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2016/Journal_Baltic_SurveyingVol4_2016.pdf>.

Омарбекова, Ардак; Пентаев, Толеубек; Игембаева, Айнур; [Gurskienė, Virginija]. Анализ использования земельных ресурсов для обеспечения устойчивого землепользования // Baltic Surveying’16 [elektroninis išteklius] : proceedings of international scientific – methodical conference, 10-13 May, 2016 / Aleksandras Stulginskis university, Latvia university of agriculture. Jelgava. ISSN 2243-6944. 2016, p. 58-64. Prieiga per internetą: <http://www.vbf.llu.lv/getfile.php?id=2545>.

[Selmonė, Edita]; Dapkienė, Midona; [Valčiukienė, Jolanta]. SWOT analysis of land consolitation projects in western Lithuania // Baltic surveying : international scientific journal. ISSN 2255 – 999X. 2016, vol. 1,, p. 74-83. Prieiga per internetą: <http://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2016/Journal_Baltic_SurveyingVol4_2016.pdf>.

[Sinkevičiūtė, Vilma]. Agricultural land use in farmers’ farms // Baltic Surveying’16 [elektroninis išteklius] : proceedings of international scientific – methodical conference, 10-13 May, 2016 / Aleksandras Stulginskis university, Latvia university of agriculture. Jelgava. ISSN 2243-6944. 2016, p. 65-68. Prieiga per internetą: <http://www.vbf.llu.lv/getfile.php?id=2545>.

[Valčiukienė, Jolanta]; [Gečaitė, Daiva]. Utilisation possibilities of abandoned land by applying multi-criteria analysis // Baltic surveying : international scientific journal. ISSN 2255 – 999X. 2016, vol. 1,, p. 84-94. Prieiga per internetą: <http://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2016/Journal_Baltic_SurveyingVol4_2016.pdf>.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

[Aleknavičius, Audrius]; [Aleknavičius, Marius]; [Aleknavičius, Pranas]. Didelių ūkių žemės valdų optimizavimas // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 149-168.

Aleknavičius, Audrius]; [Aleknavičius, Pranas]; [Gurskienė, Virginija]. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų poreikis tvarkant ūkių teritorijas ir jų rengimo metodika // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 169-189.

[Stravinskienė, Vaiva]; [Aleknavičius, Audrius]; [Aleknavičius, Pranas]. Ūkių žemės naudojimo perspektyvos Lietuvoje // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 127-148.

[Aleknavičius, Audrius]; [Aleknavičius, Marius]. Factors Influencing Agricultural and Household Land Market // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 241-242.

[Aleknavičius, Pranas]. Nepriklausomoje Lietuvoje atliktų žemės ūkio paskirties žemės pertvarkymo darbų lyginamoji analizė // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 108-126.

[Aleknavičius, Pranas]. Valstybinės žemėtvarkos tarnybos 25 metų veiklos paminėjimui // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 78-85.

[Aleknavičius, Pranas]. Žemės reforma Lietuvos respublikoje // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 7-77.

[Aleknavičius, Pranas]. Žemės reformos istorinės paralelės ir Jono Prano Aleksos idėjų tęstinumas // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 97-107.

[Aleknavičius, Pranas]. Žemės reformos rezultatų apibendrinimas // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 86-96.

Mozgeris, Gintautas; Bikuvienė, Ina; [Jonikavičius, Donatas]. The Opportunities and Challenges of Using Airborne Laser Scanning for Forest Inventories in Lithuania // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 239-240.

Šadzevičius, Raimondas; Gurskis, Vincas; Sankauskienė, Tatjana; Damulevičius, Vitas; [Gurskienė, Virginija]. The Analysis of Cracks in Beams of Quay No. 80A at Klaipeda Passenger and Cargo Terminal // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 137-138.

[Stravinskienė, Vaiva]; [Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė, Vilma]; [Cibulskaitė, Rimanta]; [Rekus, Donatas]. The Aspects and Benefits of the Activity of the Rural Development Measure Agri-environmental Protection // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 228-229.

[Valčiukienė, Jolanta]; [Atkocevičienė, Virginija]; [Juknelienė, Daiva]. Land Use and Planning in Rural Areas (A Case Study of Giedraičiai Subdistrict) // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 242-243.

 [Aleknavičius, Audrius]; [Aleknavičius, Marius]. Žemės rinkos intensyvumo analizė Lietuvos savivaldybių teritorijose // Teisiniai ir metodiniai žemėtvarkos pagrindai: straipsnių rinkinys. Akademija, 2016. p. 230-242.

[Aleknavičius, Marius]; [Aleknavičius, Pranas]. Žemės ūkio paskirties žemės rinkos raida // Teisiniai ir metodiniai žemėtvarkos pagrindai: straipsnių rinkinys. Akademija, 2016. p. 212-229.

[Atkocevičienė, Virginija]; [Juknelienė, Daiva]; [Valčiukienė, Jolanta]; [Ūselis, Juozas]. Darnus ekologinis ūkininkavimas Telšių rajone // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, nr. 3(10), p. 6-13.

[Balevičius, Giedrius]; [Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė, Vilma]. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sprendinių tyrimai // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, nr. 4(11), p. 6-14.

[Bykovienė, Agnė]; [Pupka, Darius]; [Aleknavičius, Audrius]. Žemės ūkio naudmenų ploto apskaita ir pokyčių analizė Lietuvoje // Teisiniai ir metodiniai žemėtvarkos pagrindai: straipsnių rinkinys. Akademija, 2016. p. 161-180.

[Pupka, Darius]. Geoobjektų (miškų) kaita // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, nr. 4(11), p. 39-44.

[Sinkevičiūtė, Vilma]. Apleistos žemės ūkio paskirties žemės analizė Marijampolės savivaldybės Sasnavos kadastro vietovėje // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, nr. 4(11), p. 45-50.

 Mokslo straipsniai kituose užsienio moksliniuose žurnaluose

[Aleknavičius, Audrius]; [Aleknavičius, Marius]. Factors Influencing Agricultural and Household Land Market // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 241-242.

 [Aleknavičius, Pranas]. Nepriklausomoje Lietuvoje atliktų žemės ūkio paskirties žemės pertvarkymo darbų lyginamoji analizė // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 108-126.

[Aleknavičius, Pranas]. Valstybinės žemėtvarkos tarnybos 25 metų veiklos paminėjimui // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 78-85.

[Aleknavičius, Pranas]. Žemės reforma Lietuvos respublikoje // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 7-77.

[Aleknavičius, Pranas]. Žemės reformos istorinės paralelės ir Jono Prano Aleksos idėjų tęstinumas // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 97-107.

[Aleknavičius, Pranas]. Žemės reformos rezultatų apibendrinimas // Žemės reformos žemėtvarkos darbai 1991–2016 m.: straipsnių rinkinys. Akademija, 2017. p. 86-96.

Mozgeris, Gintautas; Bikuvienė, Ina; [Jonikavičius, Donatas]. The Opportunities and Challenges of Using Airborne Laser Scanning for Forest Inventories in Lithuania // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 239-240.

Šadzevičius, Raimondas; Gurskis, Vincas; Sankauskienė, Tatjana; Damulevičius, Vitas; [Gurskienė, Virginija]. The Analysis of Cracks in Beams of Quay No. 80A at Klaipeda Passenger and Cargo Terminal // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 137-138.

[Stravinskienė, Vaiva]; [Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė, Vilma]; [Cibulskaitė, Rimanta]; [Rekus, Donatas]. The Aspects and Benefits of the Activity of the Rural Development Measure Agri-environmental Protection // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 228-229.

[Valčiukienė, Jolanta]; [Atkocevičienė, Virginija]; [Juknelienė, Daiva]. Land Use and Planning in Rural Areas (A Case Study of Giedraičiai Subdistrict) // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 242-243.

[Matulionytė, Neringa]; [Atkocevičienė, Virginija]. Application of Ukmerge district’s natural resources for ecotourism (green tourism) // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 12th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2017 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2017, p. 100-100.

[Daudaitė, Dalia]; [Gurskienė, Virginija]. The change of residential areas in Trakai district // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 12th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2017 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2017, p. 79-79.

[Matakaitė, Julija]; [Gurskienė, Virginija]. Analysis of derelict and abandoned buildings in Varena district municipality // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 12th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2017 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2017, p. 98-98.

[Naujokaitytė, Gerda]; [Gurskienė, Virginija]. Implementation of the land consolidation project in part of Šakiai district Plokščiai cadastral area // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 12th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2017 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2017, p. 103-103.

[Platūkė, Dovilė]; [Gurskienė, Virginija]; Parsova, Velta. Real estate cadastre in Lithuania and Latvia // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 12th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2017 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2017, p. 107-107.

[Veličkaitė, Iveta]; [Juknelienė, Daiva]. Analysis of land expropriation projects in Lithuania // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 12th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2017 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2017, p. 112-112.

[Makštutytė, Taira]; [Pašakarnis, Giedrius]. Change and condition of agricultural land areas in Mažeikiai district // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 12th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2017 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2017, p. 97-97.

[Kazlauskienė, Gema]; [Tiškutė-Memgaudienė, Daiva]. Changes of forest cover and spatial distribution in the landscape of Alytus county over the past century // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 12th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2017 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2017, p. 91-91.

[Krenciūtė, Audronė]; [Tiškutė-Memgaudienė, Daiva]. Effect of drainage system condition on land use // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 12th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2017 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2017, p. 95-95.

[Grigaitytė, Lina]; [Valčiukienė, Jolanta]. Change of residential areas and their network: a case study in Kaunas district (Lithuania) // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 12th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2017 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2017, p. 85-85.

[Matulevičiūtė, Agnė]; [Valčiukienė, Jolanta]. Analysis of Alytus city greenery system // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 12th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2017 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2017, p. 99-99.

[Valčiukienė, Jolanta]; [Juknelienė, Daiva]; [Atkocevičienė, Virginija]. Evaluation of land use and agricultural production in the development area of the major cities of Lithuania // Agrosym 2017 [elektroninis išteklius] : VIII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 05-08, 2017, Bosnia and Herzegovina : book of abstracts / University of East Sarajevo [et al.]. East Sarajevo: Faculty of Agriculture, 2017, ISBN 9789997663290. p. 1243 -1243.

[Jonikavičius, Donatas]; Mozgeris, Gintautas; Kulbokas, Gintaras; Lukins, M.; Donis, J.; Zarins, J.; Lazdins, A. On the potential to combine cross-border NFI data in remote sensing driven carbon stock assessment: Latvian and Lithuanian study // IUFRO 125th Anniversary Congress 2017, 18 – 22 September 2017, Freiburg, Germany : Abstract book. Freiburg, 2017. p. 326. Prieiga per internetą: <http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/09/AbstractIUFRO17_III.pdf>.

Mozgeris, Gintautas; Gadal, Sébastien; [Jonikavičius, Donatas]; Straigytė, Lina; Ouerghemmi, W.; Juodkienė, Vytautė.

The potential of imaging from ultra-light aircraft for urban tree inventories: case study in Kaunas, Lithuania // IUFRO 125th Anniversary Congress 2017, 18 – 22 September 2017, Freiburg, Germany : Abstract book. Freiburg, 2017. p. 428. Prieiga per internetą: <http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/09/AbstractIUFRO17_III.pdf>.

Mozgeris, Gintautas; [Jonikavičius, Donatas]; Jovarauskas, Darius; Zinkevičius, Remigijus; Petkevičius, Sigitas; Steponavičius, Dainius. Comparison of remote sensing methods for spring wheat // 2017 EFITA WCCA Congress : Conference proceedings, Montpellier, France, July, 2nd to 6 th : [extended abstracts]. Montpellier: Irstea, 2017, ISBN 9782853626866. p. 145-146.

Bikuvienė, Ina; [Tiškutė-Memgaudienė, Daiva]. GIS in Lithuanian forest inventory – 20 years’ experience // Sinteza 2016 – International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016. Belgrad, 2016, ISBN 9788679126283. p. 208-212.

[Gudritienė, Daiva]; [Šalkauskienė, Vilma]; [Pupka, Darius]. Lithuanian land information system // Актуальні завданнятопографо-геодезичного забезпечення в землеустрої та земельному кадастрі = Urgent tasks of topographic and geodesic support in land management and land cadaster: матеріали міжнародної науково-практичної (25 ллистопада 2016 року). Львів: Львівський національний аграрний університет, 2016, ISBN 9667138203. p. 61.

Abdulai, Raymond T. (redakt.; sudaryt.); Obeng-Odoom, Franklin (redakt.; sudaryt.); Ochieng, Edward (redakt.; sudaryt.); [Malienė, Vida (redakt.; sudaryt.)]. Real estate, construction and economic development in emerging market economies. London ; New York, NY : Routledge, 2016. 383 p. : iliustr. (Routledge studies in international real estate). ISBN 9780415747899.

[Kučinskienė, Dovilė]; [Valčiukienė, Jolanta]. The impact of land plot formation and reformation projects on land use // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 11th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2016, p. 81-81.

Paršova, Velta; [Gurskienė, Virginija]. Pоль кадастра в развитии общества // Организация устойчивого землепользования : сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции. Ч. 2 / Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Горки, ISBN 978-985-467-653-1. 2016, p. 100-106.

[Stravinskienė, Vaiva]; [Aleknavičius, Audrius]; [Aleknavičius, Pranas]. Ūkių žemės naudojimo perspektyvos Lietuvoje // Teisiniai ir metodiniai žemėtvarkos pagrindai: straipsnių rinkinys. Akademija, 2016. p. 194-211.

[Šikarskas, Tomas]; [Balevičius, Giedrius]. GNNS surveying precision‘s evaluation by using different reference geodetic basis networks // Bикористання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики = Use and protection of land resources: actual issues of the science and practice : International scientific and practical Internet-conference of young scientists, May 18, 2016, Lviv. Львів. p. 126-128.

[Tamašauskaitė, Agnė]; [Gurskienė, Virginija]. Importance of territory management for biodiversity preservation // Bикористання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики = Use and protection of land resources: actual issues of the science and practice : International scientific and practical Internet-conference of young scientists, May 18, 2016, Lviv. Львів. p. 47-50.

 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai