Stažuotės ir kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės ir seminarai 2017 metų

Pedagoginis vardas, mokslinis laipsnis, pavardė, vardas Kvalifikacijos kėlimo vieta Data Trukmė, dienomis Kvalifikacijos kėlimo tematika

Užsienyje

Ilgalaikės stažuotės (dvi savaitės ir ilgiau)
Lektorė Ivavičiūtė Giedrė

Moraine Valley Community College.

9000 College Pkwy, Palos Hills, Il 604565,

USA.

2016 11  19 – 2017 01 26 48 d. Science Conversation
Trumpalaikės stažuotės
Doc. dr. Rekus Donatas Vokietija, Berlynas, „Intergeo 2017“ 2017 09 25-27 3 Geodeziniai prietaisai
Lekt. Giedrius Balevičius Vokietija, Berlynas, „Intergeo 2017“ 2017 09 25-27 3 Geodeziniai prietaisai
Doc. Jonikavičius Donatas Berlynas, Vokietija 2017 09 25-28 4 INTERGEO 2017
Lektorė Ivavičiūtė Giedrė LLU, Jelgava, Latvija 2017 05 15  – 2017 05 19 5 NOVA/BOVA Nordplus Teacher mobility.
Doc. dr. Rekus Donatas Latvija, Latvijos Žemės ūkio universitetas Bova kursai 2017 04 17-22 5 „Application of modern technologies in reconstruction of geodetic height system“
Kursai ir seminarai
Pavasario semestras
Lekt. dr. Pašakarnis Giedrius Nuotoliniai kursai 2017 01 23-2017 05 31 120 Land tenure and property rights
Nuotoliniai kursai 2017 04 22-24 2 Basic Security In the Field II
Nuotoliniai kursai 2017 04 24-26 2 Advanced Security in the Field
Nuotoliniai kursai 2017 08 01 1 Preparing and responding to active shooter incidents
Nuotoliniai kursai 2017 07 27 1 Emotional intelligence fundamentals
Nuotoliniai kursai 2017 07 27 1 FAO Strategic Objective 3: Reduce Rural Poverty
Lietuvoje
Trumpalaikės stažuotės
Doc. dr. Jonikavičius Donatas Vilnius 2017 07 04 4 ESA Training course on radar and optical remote sensing
Kursai ir seminarai
Rudens semestras
Prof. Aleknavičius Audrius ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
Doc. Aleknavičius Marius ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
Lekt. Atkocevičienė Virginija GIS Svietimui, Vilnius 2017 10 18 1 GIS taikymo galimybes
ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
Lekt. Balevičius Giedrius ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
Lekt. Gudritienė Daiva ASU 2017-01 13,16 1,25 Daugiakriterinių tyrimo metodų taikymas Žemėtvarkoje
ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
ASU

2017 11 03

2017 12 08

2 Studento ir dėstytojo identitetas, edukacinių technologijų inovacijos, didaktinė komunikacija, konfliktai, kokybės strategijos.
Doc. Gurskienė Virginija ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
Lekt.  Juknelienė Daiva GIS Svietimui, Vilnius 2017 10 18 1 GIS taikymo galimybes
ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“

Lektorė Ivavičiūtė Giedrė

 

ASU 2017 10 06 1 „Inžinerinė grafika 2017“
KVK 2017 10 23 1 „The use of Remote Sensing Data: Geodesy, Transport, Construction, Territories Planning, Tourism, Electrical Engineering“

UAB „Hnit-Baltic“,

S. Konarskio g. 28 A.

2017 10 26-27 2 „ArcGIS for Beginners“
ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“

Lektorė Ivavičiūtė Giedrė

 

Webinar 2017 12 06 1 „Trimble Penmap for Android. – A Surveying and GIS Hybrid Software“

Lektorė Ivavičiūtė Giedrė

 

Webinar 2017 12 07 1 „Bepiločiai dronai statybose, projektavime, kartografijoje, geodezijoje ir infrastruktūros tyrimuose“
Doc.dr. Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė Vilma Vilnius 2017 10 18 1 „GIS švietimui“
ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
Kaunas EDU_Lab 2017 10 11

1

 

Building information modelling in stydy process, research and practice
Doc. dr. Rekus Donatas Socialinių mokslų kolegija, Vilnius

2017 10 18

 

1 Respublikinė konferencija „GIS švietimui“

“Radisson Blue Hotel Lietuva” konferencijų centras,

Vilnius

2017 10 19-20, 2 Respublikinė konferencija „Lietuvos ESRI vartotojų konferencija“
UAB „Hnit-Baltic“ mokymo centras, Vilnius 2017 11 04-05 2 Kvalifikaciniai kursai: ArcGIS 3: analizės uždaviniai
Dėstytojų kompetencijų centras, Kaunas 2017 06 09 ir 16 d. 2 Problemų sprendimu grįstas ir projektinis mokymas (is)
Dėstytojų kompetencijų centras, Kaunas

2017 10 11-12

 

2 BIM in study process, Research and praactice
ASU, Kaunas 2017 11 10 1 Mokslinė praktinė konferencija „Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
Doc. Puzienė Rūta ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
Lekt. Stravinskienė Vaiva ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
Lekt. Šalkauskienė Vilma ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
Jaun. m. darb. dr. Tiškutė-Memgaudienė Daiva ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
Doc. dr. Valčiukienė Jolanta GIS Svietimui, Vilnius 2017 10 18 1 GIS taikymo galimybes
ASU 2017 11 10

1

 

„Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos“
Pavasario semestras
Doc. Dr. Jonikavičius Donatas Akademija, Kauno raj. 2017 03 31 1 Melioracijos griovių būklės stebėsena taikant nuotolinius tyrimo metodus
Kaunas 2017 05 31 1 ArcGIS įgūdžių tobulinimo seminaras

Lektorė Ivavičiūtė Giedrė

 

Radisson Blue Hotel, Klaipėda 2017 02 10 1 „Matavimų technologijų ekspresas“
KVK, Technologijų fakultetas 2017 03 30 1 „Aplinkos pokyčių stebėjimo nuotolinių matavimų technologijos: aktualijos ir tendencijos“.
Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Kaunas. 2017 04 27 1 „Klimato kaitos projektai: naujos finansavimo galimybės“
KVK, Technologijų fakultetas 2017 06 27-28 2 „Įgūdžių formavimas dirbant ArcGIS, QGIS ir CARTO aplinkose“
Doc. dr. Rekus Donatas ISC centras, Kaunas 2017 05 03 120 ak. Val. Intensyvus anglų kalbos kursai B1 lygiui gauti
Kauno kolegija. 2017 04 04 1

Tarptautinė konferencija „Innovative(eco) Technology, enterpreneurship and regional development“

 

Jelgava, Latvija 2017 04 10-12 2 Tarptautinė konferencija “Baltic Surveying”
Lekt. Stravinskienė Vaiva ASU 2017-05 3 Studijų kokybė: studento ir dėstytojo identitetas, didaktinė komunikacija, konfliktai, kokybės strategijos
Lekt. Šalkauskienė Vilma ASU 17-01-16 1,25 Daugiakriterinių tyrimo metodų taikymas Žemėtvarkoje
Jaun. m. darb. dr. Tiškutė-Memgaudienė Daiva Kauno raj., ASU 2017 05 10 1 Paskaita – seminaras „Mokslo kalba – terminai, stilius, bendrosios tendencijos“

 

 

 

Lekt. Giedrius Balevičius

Kauno r., ASU 2017-01-23 1,25 Daugiakriterinių tyrimo metodų taikymas Že-mėtvarkoje
Kauno r., ASU 2017-02-27 30 Geodezininkų kvalifikacijos tobulinimo kursai
Kauno r., ASU 2017-02-27 30 Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo kvalifikacijos kėlimo kursai

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai