Stažuotės ir kvalifikacijos tobulinimas

Kursai ir seminarai 2013 m.

Mokslo vardas, mokslinis laipsnis, vardas, pavardė Kvalifikacijos kėlimo vieta Data Kvalifikacijos kėlimo tematika

Užsienyje

Ilgalaikės stažuotės (dvi savaitės ir ilgiau)
Prof.dr. Audrius Aleknavičius Kazachstano nacionalinis agrarinis universitetas Lapkričio 23 – gruodžio 8 Žemėtvarkos studijos užsienio valstybėse
Doc.dr. Virginija Gurskienė Kazachstano nacionalinis agrarinis universitetas Lapkričio 9 – 22 Žemėtvarkos studijos užsienio valstybėse
Trumpalaikės stažuotės
Lekt. Giedrius Balevičius Vokietija, Berlyno Humbolto  universitetas 2013 04 16-18 Žemės ūkio specialistų techniloginių ir vadybinių kompetencijų tobulinimas (ASU-TVKK Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-0004), 2013-04-11d. Rektoriaus įsakymas Nr. 101-K2
Asist. Agnė Bykovienė Ukraina, Lvovas 2013 04 24-26 Geodezija, žemėtvarka, GIS technologijos.
Lekt. Giedrė Ivavičiūtė Ukraina, Lvovas 2013 04 24-26 Geodezija, žemėtvarka, GIS technologijos.
Dr. Donatas Jonikavičius Helsinkis, Suomija 2013  09 23 – 2013 09 27 Skaitmeninė fotogrametrija ir 3D modelių kūrimas naudojant bepiločiais orlaiviais gautus aerovaizdus
Kursai ir seminarai
Prof. A. Aleknavičius Latvija 2013 09 30-10 01 Land Managenent for Sustainable land development
Lekt. V. Atkocevičienė Latvija 2013 09 30-10 01 Land Managenent for Sustainable land development
Doc. V. Gurskienė Latvija 2013 09 30-10 01 Land Managenent for Sustainable land development
Lekt. D. Juknelienė Latvija 2013 09 30-10 01 Land Managenent for Sustainable land development
Lekt.Vaiva Stravinskienė Drezdeno technikos universitetas (Vokietija) 2013 09 05-07 Tarptautinis Europos žemės tvarkymo akademijos simpoziumas tema „ Nauji žemės tvarkymo politikos iššūkiai urbanizuotoje ir regioninėje plėtroje“

Lietuvoje

Kursai ir seminarai
Prof. dr. Audrius Aleknavičius ASU, Baltic surveying – 2013 2013 05 8-10 Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija
Lekt. Virginija Atkocevičienė ASU, Baltic surveying – 2013 2013 05 8-10 Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija
Asist. Agnė Bykovienė ASU, Baltic surveying – 2013 2013 05 8-10 Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija
Lekt. Giedrius Balevičius ASU, Baltic surveying – 2013 2013 05 8-10 Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija
Lekt. Daiva Gudritienė ASU, Baltic surveying – 2013 2013 05 8-10 Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija
Doc. dr. Virginija Gurskienė ASU, Baltic surveying – 2013 2013 05 8-10 Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija
Lekt. dr. Donatas Jonikavičius ASU, Baltic surveying – 2013 2013 05 8-10 Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija
Doc. dr. Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė ASU, Baltic surveying – 2013 2013 05 8-10 Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija
Asist. Darius Pupka ASU, Baltic surveying – 2013 2013 05 8-10 Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija
Asist. Vilma Sinkevičiūtė ASU, Baltic surveying – 2013 2013 05 8-10 Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija
Lekt. Vaiva Stravinskienė ASU, Baltic surveying – 2013 2013 05 8-10 Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija
Doc. dr. Vilma Sudonienė ASU, Baltic surveying – 2013 2013 05 8-10 Tarptautinė mokslinė –praktinė konferencija
Doc. dr. Virginija Gurskienė ASU 2013 01 ir 02 mėn. Bendrinės anglų kalbos kursai
Lekt. Giedrius Balevičius ASU 2013 01 ir 02 mėn. Bendrinės anglų kalbos kursai
Lekt. Giedrius Balevičius LŽHIS 2013-05-11 Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo kvalifikacijos tobulinimo kursai
Lekt. Giedrius Balevičius LŽHIS 2013-05-19 Žemės konsolidacijos projektų rengimo kvalifikacijos tobulinimo kursai
Lekt. Giedrius Balevičius Hnit-baltic, Vilnius 2013 10 17 Lietuvos ESRI vartotojų konferencija „GIS švietimui“
Lekt. Virginija Atkocevičienė ASU 2013 03 21- 22 Aspects of  Real Property Administration in Lithuania
Doc. dr. Virginija Gurskienė Vilnius, ŽŪM 2013-01-25 Žemės administravimo istorija, aktualijos ir perspektyvos
Doc. dr. Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė ASU 2013 03 21- 22 Aspects of  Real Property Administration in Lithuania
Lekt. Vaiva Stravinskienė ASU 2013 03 21- 22 Aspects of  Real Property Administration in Lithuania
Lekt. Vaiva Stravinskienė ASU 2013 03 25-26 Mokslinės informacijos duomenų bazių ir informacijos tvarkymo įrankių efektyvus naudojimas
ASU 2013 03 04-20 Nuotolinio mokymosi studijų modulių rengimo ir teikimo Moodle sistemoje kursai
Hnit-Baltic, Vilnius 2013 10 17 Lietuvos ESRI vartotojų konferencija „GIS švietimui“
Doc. dr. Vilma Sudonienė UAB ,,Towi‘‘ projektų, įgyvendinamų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Informacinė visuomenė visiems‘‘ lėšomis, vadovų IT projektų valdymo pagrindai 2013 01 14 -15 Žinios ir įgūdžiai reikalingi IT projektams valdyti. Kursas apima pagrindinius projekto įgyvendinimo ciklo etapus ir būtinus bendravimo įgūdžius, pvz., efektyvų derybų vedimą, konfliktų sprendimą, vadovavimą ir komandos kūrimą.
UAB „Bureau Veritas Lit“ Kokybės vadybos sistemos ISO 9001: 2008 vidaus auditorius 2013 02 21-22 Kursai skirti visų įmonės lygmenų darbuotojams, taip pat nepriklausomiems konsultantams ir kitiems specialistams, atliekantiems ISO 9001 kokybės vadybos sistemos auditus įmonėse.Kursų metu naudojamos įvairios mokymo ir  žinių perteikimo formos: mokymo sesijos, diskusijos bei darbas grupėse. Praktinių užduočių metu modeliuojamos situacijos, vyksta jų vertinimas ir aptarimas. Praktinės užduotys parengtos remiantis vadybos sistemos audito praktikoje sutinkamomis probleminėmis situacijomis.
UAB „Bureau Veritas Lit“ Kokybės valdymo sistema. ISO 9001 standartas – reikalavimai, diegimas, nauda, sertifikavimas 2013-02-14 Seminaras skirtas įmonių, įstaigų, besidominčių  ir/ar norinčių įsidiegti kokybės vadybos sistemą vadovams, kokybės vadovams.
UAB „Idea code“ Viešųjų ir administracinių e. paslaugų tinkamumo naudotojams metodinių dokumentų pristatymas 2013-10-01 Kursai, skirti paaiškinti, kaip užtikrinti tinkamesnių viešųjų ir administracinių e. paslaugų sukūrimą ir priežiūrą. E. paslaugų tinkamumas šiame kontekste reiškia efektyvumą ir atsižvelgimą į tikslinių grupių naudotojų galimybes, poreikius, lūkesčius bei naudojimo kontekstą.
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai‘‘Kokybės vadybos sistema. Procesinis požiūris ir jo taikymas 2013-11-05-07 Procesinis požiūris į organizacijos veiklą. Subalansuotų rodiklių metodo taikymas.
Lekt.  Giedrė Ivavičiūtė ASU 2013 02 02 Seminaras „Žinių verslo konsultacija“.
MRU 2013 03 26 Elsevier mokymus mokslininkams “How to Write a World Class Paper”.
ASU 2013 04 15-16 Kvalifikaciniai mokymai „Mokslinės informacijos duomenų bazių ir informacijos tvarkymo įrankių efektyvus naudojimas“.
ASU 2013 05 08-10 Baltic Surveying’ 2013
Aplinkos ministerija, Vilnius 2013 05 21 Seminaras „Lietuvos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas 2013“.
Konferencijų centras “Karolina”, sausio 13 g. 2, Vilnius 2013 10 17-18 d. Lietuvos ESRI vartotojų konferencija.
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. 2013 10 18 d. Kraštovaizdžio architektūros forumas “Kraštovaizdžio architektūra – iššūkiai ir prioritetai”.
Lekt.  Daiva Juknelienė ASU 2013 03 21- 22 Aspects of  Real Property Administration in Lithuania
Slėnis ,,Nemunas“ 2013 05 30-31 ir 06 20-21 Lyderystė ir verslumo ugdymas
Slėnis ,,Nemunas 2013 06 13-14 Mokslo rezultatų ir inovatyvių idėjų komercializavimas
Enterprise Europe Network 2013 11 12 Europos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos
ASU 2013 03 04-20 Nuotolinio mokymosi studijų modulių rengimo ir teikimo Moodle sistemoje kursai
Lekt.Daiva Gudritienė KMAIK 2013-02-062013-02-08 Pedagoginių kompetencijų tobulinimas
Lekt. dr. Donatas Jonikavičius Vilnius 2013 05 21 ArcGIS Online
Akademija 2013 10 03 Aerofotografavimo sprendimai miškininkystei, pramonei, aplinkosaugai
Lekt. V. Atkocevičienė ASU 2013.01 mėn. Edukacinės kompetencijos plėtra
Lekt. V. Atkocevičienė Šiaulių universitetas 2013.09.27 Šiuolaikinio kaimo vizija
Asist.Vilma Sinkevičiūtė Vilnius 2013-10-13 GIS
Doc. dr. Virginija Gurskienė Vilnius, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga 2013 12 20 Teritorijų planavimo įstatymo ir Želdynų įstatymo taikymo aktualijos
Asist. Vilma Sinkevičiūtė Vilnius, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga 2013 12 20 Teritorijų planavimo įstatymo ir Želdynų įstatymo taikymo aktualijos
Lekt. Vaiva Stravinskienė Vilnius, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga 2013 12 20 Teritorijų planavimo įstatymo ir Želdynų įstatymo taikymo aktualijos

 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai