Monografijos

P.Aleknavičius – „Lietuvos dirvožemiai“

(Lietuvos mokslas, 2001, 32 knyga. Li 232).

  • 15 skyrius
  • 15.1. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo tendencijos (1139-1150 psl.).
  • 15.2. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo planavimas (1150-1156 psl.).
  • 15.3. Dirvožemių savybių įvertinimas atliekant ūkių vidaus žemėtvarkos darbus (1156-1158 psl.).
  • 15.4. Dirvožemio naudojimo reglamentavimas (1173-1176 psl.).
  • 15.5. Dirvožemio teisinė apsauga (1176-1182 psl.).

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai