Mokslinės veiklos kryptys

 • Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo optimizavimas. Atlikta LR žemės ūkio paskirties žemės būklės apžvalga ir pateikti pasiūlymai agrarinių teritorijų tvarkymo reguliavimui. Analizuotos priežastys, sąlygojančios žemės naudojimo kaitą. Pateikti pasiūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtrai, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės ūkio paskirties žemės naudojimą. Racionalaus žemės naudojimo klausimai Lietuvoje gali būti tinkamai sprendžiami patobulinus teisės aktus, rengiant mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstus teritorijų planavimo dokumentus, apleistas žemes grąžinus ūkinei veiklai. Tai leistų stabilizuoti žemės ūkio naudmenų ploto mažėjimą.
 • Aplinkosauginio žemės naudojimo tyrimas. Analizuota ekologinių ūkių veikla.
 • Žemės kadastro duomenų tyrimas. Analizuoti žemės ūkio naudmenų pokyčiai Lietuvoje ir šiuos pokyčius įtakojantys veiksniai. Siekiant tikslesnio žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo, rekomenduojama panaudojant nuotolinius tyrimų metodus rengti ir periodiškai atnaujinti kartografinę medžiagą su pažymėtais žemės naudmenų kontūrais ir jos pagrindu vykdyti valstybinę žemės fondo apskaitą.
 • Apleistų žemių naudojimo tyrimas. Nuotoliniu, tiesioginio stebėjimo vietovėje ir matematiniu statistiniu metodais analizuoti duomenys apie nepanaudotas arba apleistas žemes. Siekta išsiaiškinti duomenų nesutapimo priežastis. Atlikta LR žemės ūkio paskirties žemės būklės apžvalga ir pateikti pasiūlymai agrarinių teritorijų tvarkymo reguliavimui. Analizuotos priežastys, sąlygojančios žemės naudojimo intensyvumo lygį. Pateikti pasiūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtrai, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės ūkio paskirties žemės naudojimą. Racionalaus žemės naudojimo klausimai Lietuvoje gali būti tinkamai sprendžiami patobulinus teisės aktus, rengiant mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstus teritorijų planavimo dokumentus, apleistas žemes grąžinus ūkinei veiklai. Tai leistų stabilizuoti žemės ūkio naudmenų ploto mažėjimą.

Doktorantai:

 1. Rūta Dičiūnaitė – Rauktienė. Vadovė – prof. V. Malienė. Tema: Miestų pagrindinių pėsčiųjų gatvių nekilnojamojo turto darnaus naudojimo modelio kūrimas
 2. Rimvydas Gaudėšius. Vadovė – prof. V. Malienė. Tema: Darnaus žemės naudojimo modelio, skatinančio ekonominį augimą, socialinį, fizinį, bei aplinkosauginį gerbūvį, kūrimas bei jo taikymas teritorijų planavime
 3. Jurgita Augutienė. Vadovė – prof. V. Malienė. Tema: Žemės konsolidacija – priemonė darniai miestų plėtrai užtikrinti.
 4. Eglė Tumelienė. Vadovė – V. Malienė. Tema: Vietos ir atitinkamos technologijos parinkimas naudojant GIS ir daugiakriterinius vertinimo metodus atsinaujinančios energijos jėgainėmis įkurti apleistose ir nenaudojamose teritorijose Lietuvoje.
 5. Ardak Omarbekova. Antroji vadovė – doc. V. Gurskienė. Tema: Žemės išteklių valdymo tobulinimas siekiant darnaus žemės naudojimo (Almatos srities pavyz-džiu).
 6. Aižan Žildikbayeva. Antroji vadovė – doc. V. Gurskienė. Tema: Žemės naudojimo sistemos tobulinimas CASE technologijų pagalba

Doktorantų stažuotės / kvalifikacijos kėlimas 2017 metais

Doktorantas Kvalifikacijos kėlimo vieta Data Trukmė, dienomis Kvalifikacijos kėlimo tematika
Rūta Dičiūnaitė – Rauktienė Jungtinė Karalystė, Liverpulio Džono Muro universitetas 2017-10-13 iki 2017-12-14 60 Miestų pėsčiųjų zonų vertinimas
Jurgita Augutienė Latvijos žemės ūkio universitetas 2017-04-01 – 2017-05-31 60 Teritorijų planavimas ir žemėtvarka
Rūta Dičiūnaitė – Rauktienė Latvijos žemės ūkio universitetas 2017-04-01 – 2017-05-31 60 Teritorijų planavimas ir žemėtvarka
Rimvydas Gaudėšius Latvijos žemės ūkio universitetas 2017-04-01 – 2017-05-31 60 Teritorijų planavimas ir žemėtvarka

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
 • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai