Mokslinės veiklos kryptys

  • Žemės naudmenų sudėties ir žemės naudojimo optimizavimas Lietuvos agrariniuose kraštovaizdžiuose;
  • GIS ir distancinių tyrimų technologijų taikymas žemės administravimo ir teritorijų planavimo darbams;
  • Žemės ūkio naudmenų savybes ir būklę apibūdinančios erdvinės informacijos apdorojimo ir panaudojimo tyrimai;
  • Žemės ūkio struktūrinių vienetų formavimosi ir reguliavimo perspektyvų vertinimas;
  • Žemės rinkos pokyčių ir jų poveikio žemės naudojimui tyrimai.

Doktorantai:

Rūta Dičiūnaitė – Rauktienė
Disertacijos tema: Miestų pagrindinių pėsčiųjų gatvių nekilnojamojo turto darnaus naudojimo modelio kūrimas

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai