Kontaktai

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos, mokslo laipsnis Elektroninis paštas Telefonas Kabinetas
1. Virginija Gurskienė Instituto direktorė
Doc.dr.
virginija.gurskiene@asu.lt (8 37)
752272
425
2. Audrius Aleknavičius Prof. dr. audrius.aleknavicius@asu.lt 597 431A
3. Marius Aleknavičius Doc. dr. AMarius@takas.lt 597 431A
4. Vilma Kraiučiūnaitė-Neklejonovienė Doc. dr. vilma.kriauciunaite@gmail.com (8 37)
752372
425
5. Jolanta Valčiukienė Lekt. dr.  valciukienejolanta@gmail.com  580  440
6. Virginija Atkocevičienė Lekt. virginija.atkoceviciene@gmail.com 580 440
7. Giedrius Balevičius Lekt. gbalevicius@gmail.com 591 747
8. Daiva Gudritienė Lekt. gudritiene@gmail.com 593 528
9. Giedrė Ivavičiūtė Lekt. ivavice@gmail.com 491 436
10. Vaiva Stravinskienė Lekt. vaiva.stravinskiene@asu.lt 491 429
11. Daiva Juknelienė Lekt. daiva.jukneliene@asu.lt 580 440
12. Darius Pupka Asist. Darius.pupka@gmail.com 593 528
13. Vilma Sinkevičiūtė Asist. vilma.sinkeviciute@gmail.com 593 528
14. Donatas Jonikavičius Jaunesnysis mokslo darbuotojas donatas.jonikavicius@asu.lt (8 37)
752291
205
15. Daiva Tiškutė-Memgaudienė Jaunesnioji mokslo darbuotoja daiva.memgaudiene@asu.lt (8-37)
752291
205
16. Jolanta Ibėnienė Mokymo meistrė zgi@asu.lt (8 37)
752372
425
17. Aurelija Tarasevičienė Studijų išteklių tvarkytoja zgi@asu.lt (8 37)
752372
425
18. Rūta Tarvydienė Direkt.
referentė
zgi@asu.lt (8 37)
752372
425
19. Juozas Ūselis Vyr. laborantas juozas_uselis@yohoo.com 591 746

 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai