Dalyvavimas programose ir projektuose

Tęstinis mokymas, konsultavimas, projektai

Žemėtvarkos aktualijos ir perspektyvos, vadovė – V. Gurskienė, lektoriai: A. Aleknavičius, V. Gurskienė;

Ūkininkavimas hidrografiškai jautriose (rizikos vandens telkinių) teritorijose (projektas) Lektorė G. Ivavičiūtė, lektorė G. Vyčienė;

Dalyvavimas aplinkos apsaugos priemonėse ir jų įgyvendinimas (projektas), lektorė G. Ivavičiūtė;

Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas (projektas), lektorė G. Ivavičiūtė;

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai