Dalyvavimas programose ir projektuose

Metodiniai nurodymai vertinant žemės konsolidacijos proceso poveikį. 2006 m. Ekspertas – A.Aleknavičius. Parengtas žemės konsolidacijos projektų pajamų-išlaidų skaičiavimo vadovas.

FARLAND „Future Approaches to Land Development“ (INTERREG IIIC). 2006 m. Vykdytojai:

A. Aleknavičius, P.Aleknavičius, V.Gurskienė, B. Kavaliauskienė, V.Stravinskienė. Pradėti rengti metodiniai patarimai konsolidacijos projektų rengimui. Numatytos žemėtvarkos studijų programos pertvarkymo kryptys. Kraštovaizdžio unikalumas ir kaimo plėtra Baltijos jūros regione: nuo pakrantės nutolusių vietovių plėtra. Baltijos jūros regionas INTERREG III B. 2005 m. Vykdytojai: A. Aleknavičius, V.Gurskienė, G.Balevičius. Tyrimams atlikti parinktos seniūnijos. Surinkta šių vietovių kartografinė medžiaga, statistiniai ir kiti duomenys. Atlikta statistinių duomenų analizė. Pradėti vietovės žemės naudmenų bei žemėvaldų analizės darbai.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai