Apie institutą

Trumpa istorija

1947 metais Lietuvos žemės ūkio akademijoje buvo įkurta Geodezijos katedra. katedros vedėju buvo paskirtas P.Butrimas. Pirmaisiais geodezijos dalykų dėstytojais buvo P.Butrimas, P.Variakojis, P.Kaušakys ir M.Kosčiauskas. Susiformavus Geodezijos katedrai, šie darbuotojai sudarė jos branduolį. Ilgą laiką katedroje dirbo J.Žalėnas, V.Taujenis, A.Bobinas, B.Tavaraitė, B.Grikštienė, J.Deksnys.

Žemėtvarkos katedra buvo įkurta 1949 metais. Šiai katedrai nuo jos įkūrimo iki 1957 metų vadovavo B.Radvila. Pirmieji Žemėtvarkos katedros dėstytojai buvo O.Kučinskaitė, L.Tylenis, V.Simanavičius, J.Umbrasienė. Be to šioje katedroje dirbo V.Miliūkštis, V.Mockus, V.Melisiakas. Nuo 1956 metų Žemėtvarkos katedroje pradėjo dirbti E.Žukauskaitė ir joje dirbo iki 1995 metų. 1961 metais geodezijos ir Žemėtvarkos katedros buvo sujungtos į vieną – Geodezijos katedrą, kuri 1963 metais buvo pavadinta Žemėtvarkos ir geodezijos katedra. Nuo 1993 metų šis pavadinimas buvo sutrumpintas ir buvo vadinama Žemėtvarkos katedra. Nuo 2012 m. spalio 8 d. įkurtas Žemėtvarkos ir geomatikos institutas.

Katedrų vedėjai:

  • Žemėtvarkos katedros: Benediktas Radvila (1949-1957), Vincas Taujenis (1958), Bronius Baginskas (1958-1959), Elena Žukauskaitė (1959-1961).
  • Geodezijos katedros: Petras Butrimas (1947-1963).
  • Sujungtos Žemėtvarkos ir geodezijos katedros, nuo 1993 m. – Žemėtvarkos katedros: Petras Butrimas (1963-1966), Elena  Žukauskaitė (1966-1976 ir 1987-1992), Antanas Miknius (1976-1987), Pranas Aleknavičius (1992), Birutė Kavaliauskienė (1993), Algirdas Antanavičius (1993-1999), Pranas Aleknavičius (1999-2001), Vidmantas Gurklys (2001-2002), Virginija Gurskienė (2002-2007), Audrius Aleknavičius (2008-2012).

Instituto direktoriai:

  • Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė Virginija Gurskienė (2012 -2018).
  • Nuo 2018 m. kovo 1 d. Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė Jolanta Valčiukienė

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai