Apgintos daktaro disertacijos

Vardas, pavardė Gynimo data Mokslo sritis ir kryptis Tema Vadovas,
doktorantūros komitetas
Edita Abalikštienė 2013-12-18 Technologijos
mokslai
Lietuvos nenašių žemių naudojimo planavimo
sisteminė analizė
Prof. dr. A. Aleknavičius
Konsultantai:
Prof.dr. P. Aleknavičius
Doc. dr. V. Gurskienė
Jolanta Valčiukienė 2012-12-28 Technologijos mokslai Agrarinio kraštovaizdžio kaita didžiųjų miestų
plėtros zonose
Prof.dr. P.Aleknavičius
Konsulantas
prof. dr. A.Povilaitis
Vilma Sudonienė 2003-03-28 Technologijos m., aplinkos inžinerija ir kraštotvarka Žemės ūkio paskirties teritorijų tvarkymo ekonominis ir ekologinis pagrindimas Doc.dr. P. Aleknavičius
Prof.habil.dr.A.Zakarevičius; Habil.dr.A.Jarumbauskas; Prof.habil.dr.Č.Ramonas; Dr.M.Čižauskienė
Audrius Aleknavičius 2002-05-17 Technologijos m., aplinkos inžinerija ir kraštotvarka Ūkininkų žemėnaudų formavimo ir plėtros sąlygų tyrimai vidurio Lietuvos zonoje Doc.dr. A. Antanavičius
dr. M. Čižauskienė
Habil.dr. A. Jarumbauskas
Prof. Habil.dr. Č. Ramonas
Prof. habil. dr. A.Zakarevičius
Daiva Matonienė 2002-04-12 Technologijos m., aplinkos inžinerija ir kraštotvarka Žemės naudojimo tyrimai mažiau tinkamoje ūkininkauti teritorijoje Doc.dr.A. Miknius;
Prof.habil.dr.A.Zakarevičius;
Habil.dr.A.Jarumbauskas; Prof.habil.dr.Č.Ramonas; Dr.M.Čižauskienė
Virginija Gurskienė 2001-08-30 Technologijos m., aplinkos inžinerija ir kraštotvarka Žemės naudojimo optimizavimas Vidurio Lietuvos augalininkystės krypties ūkiuose Doc.dr.A. Miknius;Prof.habil.dr.L.Kadžiulis; Prof.habil.dr.M.Locmers; Prof.habil.dr.Č.Ramonas; Dr.M.Čižauskienė

   

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai