Naujausios publikacijos

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą

1. Povilaitis Arvydas. Hydrological effect of artificial drainage in lowland river catchments in Lithuania.// Environmental Engineering and Management Journal. Accepted. Vol.14, No.3 (2015). [ISI Web of Science]; [Citav. rod.: 1,004; bendr. cit. rod: 2,066].
2. [Povilaitis, Arvydas]; Romanas Lamsodis; [Bastienė, Nijolė]; [Rudzianskaitė ,Aurelija]; [Misevičienė, Stefanija]; [Miseckaitė, Otilija]; [Saulius, Gužys]; [Giedrius, Baigys]; [Vilda Grybauskienė] and Giedrius Balevičius. Agricultural drainage in Lithuania: a review of practices and environmental effects// Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 2014. http://dx.doi.org/10.1080/09064710.2014.971050.
3. [Punys, Petras]; [Dumbrauskas, Antanas]; [Kasiulis, Egidijus]; [Vyčienė, Gitana]; [Šilinis, Linas]. Flow regime Changes: From Impounding a Temperate Lowland River to Small Hydropower Operations // Energies. Basel: Molecular Diversity Preservation International (MDPI). ISSN 1996-1073. 2015, Vol. 8, Iss. 7, p. 7478-7501. Prieiga per internetą: <http://www.mdpi.com/1996-1073/8/7/7478/htm>.
4. [Guzys, Saulius];[Misevičienė Stefanija]. (2015) Nitrogen migration in crop rotations differing in fertilisation. Spanish journal of agricultural research. ISSN 1695-971X Vol. 13, no. 2 (2015). p. 1-13.
5. [Vaičiukynas, Vilimantas]; [Vaikasas, Saulius], Sivilevičius, Henrikas, Grinys, Audrius. The impact of agriculture drainage reconstruction on ground water recession close to the subgrade. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika, Vol. 10, No. 3 (2015), p. 230-238.
6. Katutis K., [Rudzianskaitė A.]. The fluctuation of calcium and magnesium concentratio in the floodwater in the Nemunas and Minija lowlands. Zemdirbyste-Agriculture, vol.102, No 3 (2015), p. 257-264.
7. [Kasiulis, Egidijus]; [Punys, Petras]; Kofoed, Jens Peter. Assessment of theoretical near-shore wave power potential along the Lithuanian coast of the Baltic Sea // Renewable & sustainable energy reviews. Oxford: Pergamon-Elsevier Science. ISSN 1364-0321. Vol. 41 (2015), p. 134-142. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Premier; Compendex; Inspec; Science Direct]. [Citav. rod (F): 5.901; bendr. cit. rod: 4.081 (2014)].
8. [Punys, Petras]; [Adamonytė, Inga]; [Kvaraciejus, Algis]; Martinaitis, Erikas, [Vyčienė, Gitana]; [Kasiulis, Egidijus] Riverine hydrokinetic resource assessment. A case study of a lowland river in Lithuania. // Renewable & sustainable energy reviews. Oxford : Pergamon-Elsevier Science. ISSN 1364-0321. Vol. 50 (2015), p. 643–652.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index Copernicus; EBSCO; VINITI ir kt.

  • Ainura Esirkepovna Aldiyarova, Bakdaulet Abibullaevich Assanbekov, [Arvydas, Povilaitis], Yerbol Sarkynov and Yessenkul Myrzageldievna Kalybekova. (2015). Regularities of Runoff Formation of Rivers Falling into the Kapshagai Reservoir // Biosciences Biotechnology Research Asia, ISSN: 0973-1245. Vol. 12., Issue No.1, p. 627-638. DOI: http://dx.doi.org/10.13005/bbra/1706.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

  • [Vaikasas, Saulius]; [Bastiene, Nijolė]; Pliuraite V. Impact of small hydropower plants on physicochemical and biotic environments in Lithuania. Journal of Water Security, 2015, Vol. 1, pp. 1-13.
  • Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Aras; Jakevičius, Leonas; Godvišaitė Vaida; Mockienė, Jūratė; [Vaičiukynas, Vilimantas, ASU]. Panaudoto ceolitinio adsorbento sorbcinės gebos didinimas naudojant H2O2 ir ultragarsą//Cheminė technologija/Kauno technologijos universitetas.Kaunas: KTU. ISSN 1392-1231. 2015. Nr.1(63}, p. 55-59 [Chemical Abstracts (CAplus)].

 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai