Mokslo kryptys

 • Vandens balanso elementų kaita,
 • Hidrologinių procesų skaitmeninis modeliavimas,
 • Sausinimo ir drėkinimo sistemų efektyvumo tyrimai,
 • Vandens taršos ir jos mažinimo priemonių tyrimai,
 • Vandens išteklių valdymas ir darnus naudojimas (mažoji hidroenergetika, potvynių prognozavimas ir valdymas, vidaus vandens keliai),
 • Pažeistų vandens ekosistemų atkūrimas.

Moksliniai tyrimai, finansuojami iš universiteto biudžetinių lėšų:

 • Sistemos dirvožemis-augalas-vanduo sąveikos tyrimai;
 • Vandens taršos dėsningumų ir prevencijos priemonių tyrimai;
 • Vandens išteklių darnus naudojimas ir vandens ekosistemų stabilumas.

Vykdomi moksliniai projektai:

 1. Klimato kaitos ir kitų abiotinių veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas. Nacionalinė mokslo programa „Agro, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“. 2015-2018 m. Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba. Vad. prof. A. Povilaitis.
 2. Biologinių priedų įtaka dirvožemio drėgmės sulaikymui Lietuvos klimato kaitos kontekste. Užsakovas ŽŪM. Vad. doc. I. Adamonytė.
 3. Lietuvoje rekonstruotose ir naujose drenažo sistemose naudotų fitracinių medžiagų darbo efektyvumo patvarumo bei kolmatacinių savybių įvertinimas. Užsakovas ŽŪM. Vadovas dr. V. Vaičiukynas.
 4. Ūkininkavimo baseino teritorijoje poveikio vandens telkiniams bei agroekosistemoms vertinimas. Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra. Vad. dr. K. Gaigalis.

 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
 • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai