Dėstomi dalykai

Pirma pakopa (bakalauro studijos)

Inžinerinė grafika; Taikomijo fizika; Aplinkosaugos ir statybos teisė; Hidraulika; Geotechnika; Medžiagų atsparumas; Statybinės medžiagos ir pastatų projektavimas; Statybinė mechanika; Inžinerinės konstrukcijos; Vandentieka; Hidrotechnikos statiniai; Hidraulinės mašinos ir hidroelektrinės; Jūrų hidrotechnika; Nuotakynų inžinerija; Hidrotechnikos statinių projektavimas ir modeliavimas; Kompiuterinė grafika; Kraštovaizdžio statinių medžiagos ir konstrukcijos; Rekreacinės architektūros pagrindai; Vandens išteklių naudojimas ir apsauga; Inžineriniai statiniai; Įvadas į žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijas; Vandens biologija; Žuvininkystės objektų  statybos pagrindai; Ichtiologija; Žuvivaisa ir akvakultūra; Vandens tiekimo-ruošimo technologijos žuvininkystei ir akvakultūrai; Žuvininkystės hidrotechnikos statiniai; Akvakultūros nuotekų valymo technologijos; Žuvų ligos ir sanitarija; Sportinė ir rekreacinė žūklė; Žuvininkystės ir akvakultūros kompleksinis projektavimas; Žuvininkystės ir akvakultūros įrenginių bei statinių kompiuterinis projektavimas.

Antra pakopa (magistrantūros studijos)

Hidrotechnikos statinių kompiuterinis projektavimas; Statybos teisinis reguliavimas; Upių hidrotechnikos statiniai ir jų tyrimai; Aplinkosaugos statiniai;Atliekų tvarkymo inžinerija; Ekologinė hidraulika; Gamtiniai nuotekų valymo būdai;  Gruntų mechanika ir geofiltracija; Hidrotechnikos statinių rekonstrukcija; Nuotakynų sistemos modeliavimas; Nuotekų valymo technologijos; Statybinių konstrukcijų patikimumas.

Trečia pakopa (doktorantūros studijos)

Hidraulika; Hidrotechnikos statiniai, Vandenvala.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai