Vadovėliai, mokomosios knygos

Vadovėliai

 • Levitas, Edmundas; Radzevičius, Algirdas; Žibienė, Gražina. Nuotekų surinkimas ir valymas : vadovėlis / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 335 p. ISBN 9789955896326.
 • Kusta A., Radzevičius A., Žibienė G. Žemės ūkio ir gyvenamųjų vietovių vandentieka. Vadovėlis //Margi raštai// Vilnius, 2008.
 • Ruplys Bronislovas. Hidrotechniniai statiniai. Vadovėlis respublikos aukšt. m-klų hidromelioracijos spec. studentams. – V.: Mokslas. 1988. – 343 p.

Mokomosios knygos

 • Milius, Petras. Braižomoji geometrija [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga / Aleksandro Stulginskio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Akademija, Kauno r. : ASU Leidybos centras, 2012. 93 p.
 • Žuvų pralaidos ir apsaugos nuo potvynių hidrotechnikos statiniai : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotechnikos katedra. Akademija: LŽŪU Leidybos centras, 2011. 106 p.
 • Dapkienė, Midona; Kustienė, Renė. Vandens išteklių naudojimas: mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 91 p. ISBN 9789955896333.
 • Gurskis, Vincas; Skominas, Rytis. Statybinių konstrukcijų patikimumo tyrimai : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 111 p. ISBN 97899955760481.
 • Radzevičius, Algirdas; Levitas, Edmundas; Strusevičius, Zenonas. Vandenvala : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotrechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 103 p. ISBN 9789955760504.
 • Sankauskienė, Tatjana; Stravinskienė, Vaiva. Kompiuterinė žemėtvarkos grafika : mokomoji knyga /;Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra, Žemėtvarkos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 67 p. ISBN 9789955896401.
 • Vaišvila, Kazys Aleksandras; Patašius, Algimantas; Šadzevičius, Raimondas. Statybinė mechanika : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 82 p. : iliustr. ISBN 9789955896241.
 • Šikšnys, Arvydas. Atvirų vandens telkinių hidrodinamikos skaitmeninis modeliavimas: mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 59 p. ISBN 9789955760313.
 • Žibienė, Gražina. Pastatų santechnika. Pastatų nuotakynas : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 40 p. ISBN 986-9955-896-36-4.
 • Žibienė, Gražina; Radzevičius, Algirdas. Vandentieka ir vandenvala : vandentiekio ir nuotakyno vamzdynai, armatūra ir jų įrengimas : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 71 p. ISBN 9789955896609.
 • Žibienė, Gražina; Žibas, Alvydas. Atliekų tvarkymas : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 56 p. ISBN 978-9955-896-49-4.
 • Žibienė, Gražina; Žibas, Alvydas. Nuotakyno sistemų modeliavimas : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Melioracijos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 54 p. ISBN 9789955760795.
 • Damulevičius, Vitas; Vyčius, Juozas. Hidrotechnikos statiniai : žemių užtvankos ir perteklinio vandens pralaidos : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 81 p. ISBN 9789955896302.
 • Gurskis, Vincas. Statybinės medžiagos : mokomoji knyga / Vincas Gurskis ; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 134 p. ISBN 9789955896241.
 • Gurskis, Vincas. Statybinės medžiagos : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 134 p. ISBN 9789955896241.Mikuckis, Feliksas. Medžiagų atsparumas : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 181 p. ISBN 9789955896364.
 • Vaišvila, Kazys Aleksandras; Ramukevičius, Dainius. Gamybinių pastatų projektavimas ir konstrukcijos : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos falkultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 76 p. ISBN 9789955760771.
 • Vaišvila, Kazys Aleksandras; Ramukevičius, Dainius. Inžinerinės konstrukcijos : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 135 p. ISBN 9789955896524.
 • Ramukevičius, Dainius. Statybos pagrindai : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 45 p.
 • Vansevičius, Antanas. Braižomoji geometrija. Altitudinės projekcijos : mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas: Ardiva, 2008. 79 p. ISBN 9789955760825.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
 • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai