Kiti leidiniai

Kitos mokymo ir metodinės priemonės

 • Šikšnys Arvydas. Kruonio HAE vamzdynų deformacijų matavimo duomenų analizė  ir jų dinamikos prognozė. Magistratūros studijų dalyko „Upių HTS ir jų tyrimai“ savarankiško darbo metodiniai patarimai 2016. ASU
 • Vansevičius Antanas, Milius Petras, Nenorta Vidmantas, Sankauskienė Tatjana, Sokas, Algirdas, Vasylius Algimantas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Konferencijos pranešimų medžiaga. Skirta Universiteto 90-ies metų jubiliejui. Akademija, 2014, 64 p.
 • Sankauskienė, Tatjana. Kompiuterinė grafika AutoCAD sistemoje [elektroninis išteklius] : praktinių darbų aprašas / Aleksandro Stulginskio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Akademija, 2012. 44 p.
 • Žibienė, Gražina. Vandentiekos laboratorinių darbų aprašas. (Hidrotechnikos inžinerijos bei Vandenų apsaugos inžinerijos ir vadybos specialybių studentams)/ Lietuvos žemės ūkio universitetas. Hidrotechnikos katedra. Akademija: LŽŪU Leidybos centras, 2010. 46 p.
 • Sankauskienė, Tatjana. Kompiuterinė inžinerinė grafika AutoCAD sistemoje pratybų aprašas inžinerinių specialybių studentams [elektroninis išteklius] / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2010. 43 p.
 • Gurskis, Vincas; Ramukevičius, Dainius. Gyvenamųjų pastatų projektavimas : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Akademija, Kauno r. : LŽŪU Leidybos centras, 2010. 63 p. : iliustr. ISBN 9789955896982.
 • Juodis, Jonas; Sankauskienė, Tatjana. Medžiagų atsparumas [elektroninis išteklius] : praktinių darbų aprašas / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Akademija, 2009. 35 p.
 • Vansevičius, Antanas. Braižomosios geometrijos užduotys : Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto studentams / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2009. 27 p.
 • Vansevičius, Antanas. Inžinerinė grafika : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 27 p. ISBN 9789955760665.
 • Dauknys, Regimantas; Radzevičius, Algirdas. Vandenvala : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotrechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 81 p. ISBN 9789955760788.
 • Gurskis, Vincas; Skominas, Rytis. Statybinių konstrukcijų patikimumo tyrimai : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 89 p. ISBN 97899955760818.
 • Kusta, Albinas; Žibienė, Gražina; Radzevičius, Algirdas. Vandentiekos ir vandenvalos savarankiškam darbui atlikti metodiniai patarimai : Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 102 p. ISBN 978-9955-896-12-8.
 • Gurskis, Vincas. Statybinių medžiagų laboratoriniai darbai : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 65 p. ISBN 9789955896142.
 • Mikuckis, Feliksas; Kensgaila, Antanas; Šadzevičius, Raimondas. Originali kompiuterinė programa medžiagų atsparumo konstrukcijų elementų skaičiavimui [rankraštis] / Feliksas Mikuckis, Antanas Kensgaila, Raimondas Šadzevičius; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Akademija, 2008. 45 lap. : iliustr.
 • Sankauskienė, Tatjana; Stravinskienė, Vaiva. Kompiuterinė žemėtvarkos grafika : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra, Žemėtvarkos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 30 p. ISBN 9789955896555.
 • Šikšnys, Arvydas. Atvirų vandens telkinių hidrodinamikos skaitmeninis modeliavimas : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 122  p. ISBN 9789955760290.
 • Šikšnys, Arvydas. Hidraulikos laboratoriniai darbai. D. 1: Hidrostatika ir hidrodinamikos pagrindai : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 71 p. ISBN 9789955896418
 • Vaišvila, Kazys- Aleksandras; Patašius, Algimantas; Šadzevičius, Raimondas. Statybinė mechanika: metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 55 p. : iliustr. ISBN 9789955896258.
 • Žibas, Alvydas; Žibienė, Gražina. Nuotakyno sistemų modeliavimas : metodiniai patarimai / Alvydas Žibas, Gražina Žibienė; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 59 p. ISBN 9789955760658.
 • Žibienė, Gražina. Pastatų santechnika: pratybų darbai : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 62 p. ISBN 978-9955-896-45-6.
 • Žibienė, Gražina; Damulevičius, Vitas. Aplinkosaugos hidrotechnikos statiniai : metodiniai patarimai / Gražina Žibienė, Vitas Damulevičius : Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 42 p. ISBN 9789955896098.
 • Žibienė, Gražina; Žibas, Alvydas. Atliekų tvarkymas : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotechnikos katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 28 p. ISBN 978-9955-896-50-0.
 • Dapkienė, Midona; Kustienė, Renė. Upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga: metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Hidrotechnikos katedra. Akademija (Kauno r.) : [Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras], 2007. 61 p. ISBN 9789955448990.
 • Kinčius, Liudas; Mikuckis, Feliksas; Taparauskienė, Laima. Daržovių ir uogynų laistymo technologijos / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, 2008. 55, [1] p. ISBN 9789955921035.
 • Mikuckis, Feliksas. Medžiagų atsparumas : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 51 p. ISBN 9789955896364.
 • Mikuckis, Feliksas; Kensgaila, Antanas; Šadzevičius, Raimondas. Originali kompiuterinė programa medžiagų atsparumo konstrukcijų elementų skaičiavimui [rankraštis] / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Akademija, 2008. 45 lap.
 • Vaišvila, Kazys Aleksandras; Ramukevičius, Dainius. Gamybinių pastatų projektavimas ir konstrukcijos : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 63 p. ISBN 9789955760382.
 • Vaišvila, Kazys Aleksandras; Ramukevičius, Dainius. Inžinerinės konstrukcijos : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas : Ardiva, 2008. 68 p. ISBN 9789955896517.
 • Ramukevičius, Dainius. Statybos pagrindai : metodiniai patarimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra. Kaunas [i.e. Akademija, Kauno r.] : Ardiva [i.e. Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras], 2008. 35 p. ISBN 9789955760856.

Kitos knygos

 • Ramonas, Česlovas; Damulevičius, Vitas; Eičinas, Juozas; Gurskis, Vincas; Nadzeikienė, Jūratė; Ruplys, Bronius; Skominas, Rytis; Vaičiukynas, Vilimantas; Žibas, Alvydas. ST 120793378.05:2010. Hidrotechninės statybos darbai : statybos taisyklės / LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Lietuvos melioracijos įmonių asociacija; sudarytojas V. Damulevičius. Vilnius : Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, 2010. 198 p.
 • Ramonas, Česlovas; Nadzeikienė, Jūratė; Eičinas, Juozas; Skominas, Rytis;Ramukevičius, Dainius. ST 120793378.02:2010.Tiltai, viadukai, estakados, seklieji tuneliai, atraminės sienos, lynų keliai : statybos taisyklės / Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas; sudarytojas
 • 2009 metų mokslinė veikla / Lietuvos žemės ūkio universitetas ; sudarytojai: J. Čaplikas, E. Šarauskis, R. Bleizgys, I. Ignotaitė, L. Deltuvienė, M. Liegus, A. Žibas. Akademija (Kauno r.) : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2010. 117 p.
 • Ramonas, Česlovas; Damulevičius, Vitas; Eičinas, Juozas; Gurskis, Vincas; Nadzeikienė, Jūratė; Ruplys, Bronius; Skominas, Rytis;Vaičiukynas, Vilimantas; Žibas, Alvydas. ST 120793378.05:2010. Hidrotechninės statybos darbai : statybos taisyklės / LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Lietuvos melioracijos įmonių asociacija; sudarytojas V. Damulevičius. Vilnius : Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, 2010. 198 p. : iliustr.
 • 2008 metų mokslinė veikla / Lietuvos žemės ūkio universitetas ; sudarytojai:A. Kusta, E. Šarauskis, R. Bleizgys, I. Ignotaitė L. Deltuvienė, I. Prakupimaitė, M. Liegus, A. Žibas. Akademija (Kauno r.) : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2009. 113 p.
 • Ramonas, Česlovas; Katkevičius, Leonas; Bendaravičius, Benius; Eičinas, Juozas; Gurskis, Vincas; Juodis, Jonas; Vaišvila, Kazimieras Aleksandras; Ramukevičius, Dainius. ST 120793378.01:2009.Hidrotechninės statybos darbai : statybos taisyklės / LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Lietuvos melioracijos įmonių asociacija; sudarytojas: V.Gurskis. Vilnius : Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, 2009. 230 p.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
 • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai