Mokslo kryptys

  • Hidraulinių  procesų  fizinis ir  skaitmeninis  modeliavimas;
  • Nano technologijų  taikymas vandenvalos ir  statybinių  mišinių gamybos procesuose;
  • Racionalių vietinių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas;
  • Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių techninės būklės tyrimai;
  • Vandenvalos procesų techninis, technologinis ir poveikio aplinkai vertinimas;
  • Akvakultūros  sistemų technologijų tobulinimas;
  • Inžinerinės grafikos  mokymo proceso tobulinimas.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai