Biudžetiniai moksliniai tyrimai

  • Potvynių hidrodinamikos skaitmeninis modeliavimas (vad. doc. A.Šikšnys).
  • Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių konstrukcijų bei medžiagų ilgalaikiškumo tyrimai (vad. doc. R.Šadzevičius).
  • Nano ir kitų technologijų taikymas vandentvarkos ir statybos procesuose (vad. doc. A.Radzevičius).
  • Inovatyvių technologijų ir mokymo(si) metodų taikymas gerinant inžinerinių specialybių studijų kokybę (vad. doc. A.Vansevičius).
  • Kruonio HAE reversinio kanalo ir dalies Kauno marių batimetriniai tyrimai. Parengtas reversinio kanalo ir dalies Kauno marių dugno skaitmeninis reljefo planas, kurio pagrindu sukurtas hidrodinamikos skaitmeninis modelis, skirtas tirti nenusistovėjusio tekėjimo hidrauliniams reiškiniams.
  • Nenusistovėjusio vandens tekėjimo Kauno HE žemutiniame bjefe tyrimai. Parengtas Nemuno upės dugno nuo Kauno HE iki Lampėdžių skaitmeninis reljefo modelis, kurio pagrindu sukurtas hidrodinamikos skaitmeninis modelis, skirtas tirti nenusistovėjusio tekėjimo hidrauliniams reiškiniams.
  • Upių vagų hidrodinamikos ir nešmenų judėjimo skaitmeninis modeliavimas. Sukurta originali metodika ir atliktas Neries ties Vilniumi, Nemuno ties Kaunu, Nevėžio ties Kėdainiais ir kitų upių vagotvarkos ir hidrodinamikos skaitmeninis modeliavimas.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai