Konferencijos

Gegužės 25 d. vyko Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto kartu su Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija organizuota konferencija „Inžinerinė ir kompiuterinė grafika“. Konferencijoje dalyvavo 36 dalyviai, buvo parengti 32 pranešimai. Be daugumą pranešimų paruošusių Vilniaus Gedimino technikos universiteto kolegų, dar dalyvavo Klaipėdos, Kauno technologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetų atstovai. Konferencijoje dalyvavo dėstytojai iš Kauno technikos, Panevėžio, Kauno bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijų. Konferencijoje pristatyti pirmieji Erasmus+ projekto „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ darbo rezultatai sudomino ir profesinio rengimo mokytojus iš Vilniaus statybininkų rengimo centro, Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos, Kauno taikomosios dailės mokyklos, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos bei Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro.

Po konferencijos vyko Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos suvažiavimas, kurio metu buvo išrinkta naujoji Draugijos prezidentė – VGTU lektorė doc. dr. Sonata Vdovinskienė. Valdybos nariais išrinkti du ASU atstovai – doc. dr. Tatjana Sankauskienė ir doc. dr. Antanas Vansevičius.

 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai