Konferencijos

Konferencija „Inžinerinė ir kompiuterinė grafika“. Pirmininkas:  A. Vansevičius, ASU   Nariai: T. Pilkaitė KTU, V. Nenorta  KTU, V. Paukštys  KTU , A. Sokas VGTU, P. Milius ASU HSII . Sekretorius: T. Sankauskienė ASU. 2016 05 27

Konferencija „The international scientific-practical conference sustainable development of hydraulic and agricultural construction 1-2 april,“. R. Skominas,  A. Radzevičius, V. Gurskis, A. Patašius, T. Sankauskienė, D. Ramukevičius . 1-2 april 2016

Seminaras „Inžinerinė grafika 2016“.     Vadovai:  A. Vansevičius, ASU,     V. Nenorta, KTU, E. Timinskas, VGTU. 2016 10 07

Mokslinis seminaras ,,Rinkai ruošiamų bulvių ir daržovių plovimo problemos“. Vadovai: A.Radzevičius, ASU,  S. Cironkienė, LDAA,  M. Dapkienė, ASU,  N. Sabienė, ASU. 2016 04 01.

Mokslinis seminaras ,,Žuvų auginimas recirkuliacinėse sistemose ir  susidariusių atliekų panaudojimas“ . Vadovai: A. Žibas, ASU, A. Radzevičius ASU, V. Mongirdas, MITA, G. Žibienė, ASU. 2016 10 07.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai