Konferencijos

2017 m. gegužės 26 d. vyko mūsų Instituto, kartu su Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir Pastatų energetinių sistemų katedromis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Inžinerinės grafikos katedra bei Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija organizuota nacionalinė konferencija „Inžinerinė ir kompiuterinė grafika“. Joje dalyvavo 25 dėstytojai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Marijampolės, Kauno technikos bei Kauno kolegijų. Daugiausiai pranešimų (16) buvo parengę VGTU, po du KTU ir ASU bei vieną Kauno kolegijos dėstytojai.

1995 – 2016 metais vykusių konferencijų suminiai straipsnių skaičiai pagal universitetus ir kolegijas:

Institucija Straipsniai
VGTU 225
VGTU magistrantai 134
KTU 190
ASU 37
Šiaulių universitetas 6
Klaipėdos universitetas 6
Kauno kolegijos 8
Iš viso: 606

Šaltinis: A. Sokas (VGTU), Mūsų konferencijos 1995 – 2016 metais// Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. 2017.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai