Įgyvendinti projektai

Pavadinimas

            Užsakovas,  

tyrimo vadovas ir vykdytojai

(pareigos, v., pavardė)

Vykdymo laikotarpis
FP7 projektas  ,,Išmanioji jutiklių sistema  vandens tiekimo  kokybei pagerinti.

Užsakovas – Europos Komisija

Vad.: doc. A.Radzevičius

Vykd.: doc.G.Žibienė

lekt. A.Žibas

2014-2016
Interreg  projektas ,,Villagewaters“. Vandens tarša ir jos mažinimas  kaimo bendrijose.

Užsakovas – Europos komisija

Vad.: prof. L.Česonienė

Vykd.: doc. M.Dapkienė

doc. A.Radzevičius

2016-2018
Nustatyti  rinkai ruošiamų bulvių ir daržovių plovimo metu susidarančius nuotekų kiekius, jų užterštumą ir parengti  rekomendacijas šių  nuotekų valymui apytakinėse plovimo sistemose.

Užsakovas – ŽŪM

Vad.: doc. A.Radzevičius

Vykd. doc. M.Dapkienė

dr. N. Sabienė

 

2015-2016

 

Nustatyti uždarų  žuvų auginimo  sistemų  įtaką  gamtinėms  ekosistemoms ir parengti
rekomendacijas šių  sistemų diegimui Lietuvoje.

Užsakovas – ŽŪM

Vad.: doc. G.Žibienė

Vykd.: doc. A.Radzevičius

lekt. A.Žibas

2015-2016
Parengti statybos techninį reglamentą, nustatantį vandens uostų statinių projektavimo techninius reikalavimus.

Užsakovas – Klaipėdos valst.  uosto  direkcija

Vad.: doc. A.Radzevičius

Vykd.: doc. R.Šadzevičius

2015-2016

 

Uždarose akvakultūros sistemose susidarančio dumblo panaudojimo galimybių studija.

Užsakovas – ŽŪM

Vad.: doc. E.Sendžikienė

Vykd.: doc. A.Radzevičius

doc. M.Dapkienė

2016-2017
Mikrodumblių panaudojimas akvakultūroje auginamų žuvų pašarų gamybai

Užsakovas – ŽŪM

Vad.: lekt. A.Žibas

Vykd.: prof. V.Makarevičienė

2016-2017

 

“ Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumo modeliavimas Nr.2“

Užsakovas – UAB „Rekreacinė statyba“

Vad.: doc. R.Šadzevičius

2016
 “ Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumo modeliavimas Nr.1“

Užsakovas –  Lietuvos  nacionalinis muziejus.

Vad.: doc. R.Šadzevičius

2016
Vietinių  statybinių medžiagų, gaminamų  su mažomis sąnaudomis   panaudojimas ž.ū. gamybiniuose pastatuose

Užsakovas – ŽŪM

Vad.: doc. R.Šadzevičius

 

2015
Rizikos vandens telkinių būklės tyrimų, taršos šaltinių ir kitų priežasčių, lemiančių rizikos vandens telkinio būklę, identifikavimo, būklės gerinimo priemonių parinkimas.

Užsakovas – Aplinkos  apsaugos  agentūra

Vad.: prof. L. Česonienė

Vykd.: doc. M.Dapkienė

2014-2016
Kelmės rajono valstybei priklausančių ir savivaldybės patikėjimo teise valdomų hidrotechnikos statinių specializuota apžiūra (statinio ekspertizė).

Užsakovas  – Kelmės raj. savivald.

Vad.: lekt. A.Žibas

Vykd.: doc. R.Skominas

doc. V.Gurskis

doc. R.Šadzevičius

doc. G.Žibienė

lekt. V.Damulevičius

2014
Kruonio HAE hidrotechnikos statinių techninės būklės kompleksinis vertinimas

Užsakovas- Lietuvos energija

Vad.: lekt. V.Damulevičius

Vykd.  doc. G.Žibienė

doc. V.Gurskis

doc. R.Šadzevičius ir kt.

2014
Bendrųjų statybos darbų  reglamentavimo tyrimai

Užsakovas  – Lietuvos melioracijos įmonių asociacija

Vad.: doc. V.Gurskis

Vykd.: doc. R.Skominas

doc. R.Šadzevičius

lekt. D.Ramukevičius ir kt.

2014
„Kertuojų hidromazgo techninės būklės įvertinimo tyrimai bei konstrukcijų remonto ar rekonstrukcijos sprendinių analizė“

Užsakovas – UAB „ECCUS“

Vad.: doc. R.Šadzevičius.

2014
AT serijos  nuotekų valymo įrenginio eksperimentiniai tyrimai valant  sąvartyno filtratą

Užsakovas:  UAB ,,August ir Ko“

Vad.: doc. A.Radzevičius

2014
Naftos  skirtuvų  konstrukcijų tobulinimas  atliekant  hidraulinius ir  valymo  efektyvumo  tyrimus

Užsakovas:  UAB ,,Eneka“

Vad.: doc. A.Radzevičius

2014

Hidrotechnikos statinių šlaitų ir dugno

tvirtinimo standžių konstrukcijų kompiuterizuota analizė

Užsakovas – UAB ,, Zeuss Capital“

Vad.: doc. R.Šadzevičius

2014

 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai