Įgyvendinti projektai

Pavadinimas

            Užsakovas,  

tyrimo vadovas ir vykdytojai

(pareigos, v., pavardė)

Vykdymo laikotarpis
Erasmus+ programos Strateginių partnerysčių inovacijų projektas KA2.​ „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“​ Projekto  Nr. 2017-1-LT01-KA202-035177​

UžsakovasVšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras

Vad.: doc. A.Vansevičius

Vykd.: doc. T.Sankauskienė

A.Kazlauskienė

 

2017-2020

,,Investigation of equipment effectiveness and process of hatchery and growing of Artctic charr“, Nr. V-06-05/17.

 

UžsakovasNORAS WATERTECH AS (Norvegija); NORAS LT, UAB

Vad.: lekt. A. Žibas

Vykd.: doc. G. Žibienė,

studentai – laborantai V. Milerius,

M. Brazauskas, K. Gervytė,

L. Kiršanskaitė.

2017
,,Investigation of equipment effectiveness and process of hatchery and growing of Salmonids fish part 2“.

Užsakovas – NORAS WATERTECH AS (Norvegija);

NORAS LT, UAB

Vad.: lekt. A. Žibas.

Vykd.: doc.: G.Žibienė

2017-2018

Uždarose akvakultūros sistemose susidarančio dumblo panaudojimo galimybių studija. Sut. M-02-20/16

 

Užsakovas – Nacionalinė mokėjimų agentūra prie LR ŽŪM

Vad.: vyr. m. d. E. Sendžikenė.

Vykd.; doc. A. Radzevičius,

doc. M. Dapkienė

2016-2017

Mikrodumblių panaudojimas akvakultūroje auginamų žuvų pašarų gamybai.

 

Užsakovas – Nacionalinė mokėjimų agentūra prie LR ŽŪM

 

Vad.: lekt. A. Žibas

2016-2017

Jonavos miesto tvenkinių hidrotechninių statinių (užtvankų) būklės inžineriniai tyrinėjimai. 2017.05.03. Nr. V-10-11/17.

 

Užsakovas – Jonavos rajono savivaldybės administracija

Vad.: doc. G. Žibienė.

Vykd.: lekt. V. Damulevičius,

doc. R. Šadzevičius

2017
Hidrotechnikos statinio J. Biliūno g. 15, Panevėžyje, ekspertizė. 2017.11.14. Nr. V-10-30/17.

Užsakovas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Vad.: doc. G. Žibienė.

Vykd.: lekt. V. Damulevičius,

doc. R. Šadzevičius

2017
Membraninio filtravimo panaudojimo galimybių nustatymas uždarose žuvų auginimo recirkuliacinėse sistemose, Nr. V-06-46/17.

Užsakovas – UAB „Minijos investicija“

Vad.: A. Žibas

Vykd.: G. Žibienė

2017-2018
Baisogalos bioenergija“ šamų auginimo ūkyje susidarančių nuotekų nukenksminimo ir panaudojimo galimybės, Nr. V-06-36/17.

Užsakovas –  UAB ,,Baisogalos bioenergija“

Vad.: doc. G. Žibienė

Vykd.: – V. Mongirdas

2017-2018
„Mobilios statinio techninių sistemų būklės diagnozavimo sistemos įvertinimas. Piliakalnių sutvarkymo priemonių analizė“, V-06-37/17

Užsakovas UAB „Rekreacinė statyba“

Vad.: doc. R.Šadzevičius

2017-2018

„Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito papildomo pjūvio stabilumo modeliavimas“, V-06-61/17

 

Užsakovas UAB „Rekreacinė statyba“

Vad.: doc. R.Šadzevičius

2017-2018

„Gedimino kalno pietryčių šlaito stabilumo modeliavimas“

 

Užsakovas UAB „Rekreacinė statyba“

Vad.: doc. R.Šadzevičius

2017-2018
FP7 projektas  ,,Išmanioji jutiklių sistema  vandens tiekimo  kokybei pagerinti.

Užsakovas – Europos Komisija

Vad.: doc. A.Radzevičius

Vykd.: doc. G.Žibienė

lekt. A.Žibas

2014-2016
Interreg  projektas ,,Villagewaters“. Vandens tarša ir jos mažinimas  kaimo bendrijose.

Užsakovas – Europos komisija

Vad.: prof. L.Česonienė

Vykd.: doc. M.Dapkienė

doc. A.Radzevičius

2017-2019
Nustatyti  rinkai ruošiamų bulvių ir daržovių plovimo metu susidarančius nuotekų kiekius, jų užterštumą ir parengti  rekomendacijas šių  nuotekų valymui apytakinėse plovimo sistemose.

Užsakovas – ŽŪM

Vad.: doc. A.Radzevičius

Vykd. doc. M.Dapkienė

dr. N. Sabienė

 

2015-2016

 

Nustatyti uždarų  žuvų auginimo  sistemų  įtaką  gamtinėms  ekosistemoms ir parengti
rekomendacijas šių  sistemų diegimui Lietuvoje.

Užsakovas – ŽŪM

Vad.: doc. G.Žibienė

Vykd.: doc. A.Radzevičius

lekt. A.Žibas

2015-2016
Parengti statybos techninį reglamentą, nustatantį vandens uostų statinių projektavimo techninius reikalavimus.

Užsakovas – Klaipėdos valst.  uosto  direkcija

Vad.: doc. A.Radzevičius

Vykd.: doc. R.Šadzevičius

2015-2016

 

Uždarose akvakultūros sistemose susidarančio dumblo panaudojimo galimybių studija.

Užsakovas – ŽŪM

Vad.: doc. E.Sendžikienė

Vykd.: doc. A.Radzevičius

doc. M.Dapkienė

2016-2017
Mikrodumblių panaudojimas akvakultūroje auginamų žuvų pašarų gamybai

Užsakovas – ŽŪM

Vad.: lekt. A.Žibas

Vykd.: prof. V.Makarevičienė

2016-2017

 

“ Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumo modeliavimas Nr.2“

Užsakovas – UAB „Rekreacinė statyba“

Vad.: doc. R.Šadzevičius

2016
 “ Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumo modeliavimas Nr.1“

Užsakovas –  Lietuvos  nacionalinis muziejus.

Vad.: doc. R.Šadzevičius

2016
Vietinių  statybinių medžiagų, gaminamų  su mažomis sąnaudomis   panaudojimas ž.ū. gamybiniuose pastatuose

Užsakovas – ŽŪM

Vad.: doc. R.Šadzevičius

 

2015
Rizikos vandens telkinių būklės tyrimų, taršos šaltinių ir kitų priežasčių, lemiančių rizikos vandens telkinio būklę, identifikavimo, būklės gerinimo priemonių parinkimas.

Užsakovas – Aplinkos  apsaugos  agentūra

Vad.: prof. L. Česonienė

Vykd.: doc. M.Dapkienė

2014-2016
Kelmės rajono valstybei priklausančių ir savivaldybės patikėjimo teise valdomų hidrotechnikos statinių specializuota apžiūra (statinio ekspertizė).

Užsakovas  – Kelmės raj. savivald.

Vad.: lekt. A.Žibas

Vykd.: doc. R.Skominas

doc. V.Gurskis

doc. R.Šadzevičius

doc. G.Žibienė

lekt. V.Damulevičius

2014
Kruonio HAE hidrotechnikos statinių techninės būklės kompleksinis vertinimas

Užsakovas- Lietuvos energija

Vad.: lekt. V.Damulevičius

Vykd.  doc. G.Žibienė

doc. V.Gurskis

doc. R.Šadzevičius ir kt.

2014
Bendrųjų statybos darbų  reglamentavimo tyrimai

Užsakovas  – Lietuvos melioracijos įmonių asociacija

Vad.: doc. V.Gurskis

Vykd.: doc. R.Skominas

doc. R.Šadzevičius

lekt. D.Ramukevičius ir kt.

2014
„Kertuojų hidromazgo techninės būklės įvertinimo tyrimai bei konstrukcijų remonto ar rekonstrukcijos sprendinių analizė“

Užsakovas – UAB „ECCUS“

Vad.: doc. R.Šadzevičius.

2014
AT serijos  nuotekų valymo įrenginio eksperimentiniai tyrimai valant  sąvartyno filtratą

Užsakovas:  UAB ,,August ir Ko“

Vad.: doc. A.Radzevičius

2014
Naftos  skirtuvų  konstrukcijų tobulinimas  atliekant  hidraulinius ir  valymo  efektyvumo  tyrimus

Užsakovas:  UAB ,,Eneka“

Vad.: doc. A.Radzevičius

2014
Hidrotechnikos statinių šlaitų ir dugno tvirtinimo standžių konstrukcijų kompiuterizuota analizė

Užsakovas – UAB ,, Zeuss Capital“

Vad.: doc. R.Šadzevičius

2014

 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai