Dabarties charakteristika

  • 2012 m. spalio 4 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 13-A §1 nuo 2012 m. spalio 8 d. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete sujungus Hidrotechnikos ir Statybinių konstrukcijų katedras įkurtasHidrotechninės statybos institutas.
  • 2013 m. spalio 25 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 8-A nuo 2013 m. spalio 25 d. Hidrotechninės statybos instituto pavadinimas pakeistas į Hidrotechninės statybos inžinerijos institutą.
  • Institutas yra ASU Hidrotechnikos ir Statybinių konstrukcijų katedrų mokslinės  ir pedagoginės veiklos tęsėjas.
  • Instituto misija – vykdyti hidrotechnikos ir statybos inžinerijos mokslinius tyrimus, mokyti ir ugdyti kūrybingą, inžineriškai mąstančią, mokslui ir naujoms technologijoms imlią asmenybę, skleisti hidrotechnikos ir statybos inžinerijos mokslo idėjas, prisidedančias prie šalies ūkio suklestėjimo.

Instituto direktorius –  doc.dr. Algirdas Radzevičius

Institutą sudaro:

  • Hidrotechnikos mokslo grupė;
  • Statybos inžinerijos mokslo grupė;
  • Statinių ir statybinių medžiagų tyrimo laboratorija.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai