Apgintos disertacijos

Sveikiname

Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto doktorantę Jurgitą KAZAKEVIČIENĘ 2013 m. sausio 22 d. sėkmingai apgynusią daktaro disertaciją tema „Nuotekų valymo efektyvumo tyrimai vertikalios filtracijos augalų-grunto filtruose su dolomito įkrova“ (Vadovas doc. dr. A.Radzevičius).

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai