Paminėtini mokslo darbai ir projektai

Kalbant apie fakulteto mokslo pasiekimus, vis labiau išryškėja atskirų mokslinių grupių integracija į tarptautinius projektus arba tarpinstitucinius šalies viduje, kadangi mokslinių tyrimų užsakomieji darbai darosi vis labiau kompleksiški ir sunkiai įveikiami vien tik fakulteto jėgomis. Žemiau pateiktoje lentelėje paminėti svarbiausieji moksliniai projektai nuo 2000 metų iki dabar, kuriuose dalyvavo mūsų mokslininkai.

Užsakovas Kuruojanti institucija Projekto ar darbo vadovas Projekto ar darbo pavadinimas ir vykdymo metai
Klaipėdos apskrities viršininko administracija LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas A. Dumbrauskas Minijos ir Akmenos-Danės upių baseinų potvynių rizikos įvertinimo ir prevencinių priemonių įgyvendinimo galimybių studija. 2006
Vidaus vandens kelių direkcija AB Projektų gama A. Maziliauskas Kompleksinis vidaus vandenų kelio Nemuno upe ir Kuršių mariomis Klaipėda – Kaunas sutvarkymas pritaikant krovininei ir keleivinei laivybai 2005-2006 m.
EU AGRI MAPPING LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas A. Radzevičius Žemės  ūkio ir maisto mokslinių tyrimų vietos ir produktyvumo lygio nustaymas  naujose  ES šalyse –narėse ir   kandidatėse  į ES nariu
AB „Lietuvos energija“ LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas A. Šikšnys Kruonio HAE hidrotechnikos statinių būklės techninės saugos analizės sistema,
EU FP-5 LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 

P. Punys

Thematic Network on Small Hydropower –TNSHP),  for Community Activities in the field of the specific programme for  RTD and demonstration on „Energy, Environment and Sustainable Development – Part B: Energy program.
Klaipėdos apskrities viršininko administracija Mokslininkų sąjungos institutas A. Dumbrauskas Pagėgių sav. Stoniškių sen. Šilutės rajono gyventojų apsaugos nuo neigiamo potvynio poveikio techninių galimybių įvertinimą ir techninės-projektinės dokumentacijos perengimas 2001 m.
Lietuvos energija AB SwedPOwer A. Dumbrauskas Pre-feasibility and Feasibility Study of Kaunas Hydroelectric Power Plant (KHPP) Rehabilitation and Upgrading. 2003 m.
Nemuno ruožo Kaunas- Kuršių marios laivybos sąlygų modeliavimas

Nemuno ruožo Kaunas- Kuršių marios laivybos sąlygų modeliavimas

Nemuno ruožo Kaunas- Kuršių marios laivybos sąlygų modeliavimas

Nemuno ruožo Kaunas- Kuršių marios laivybos sąlygų modeliavimas

Alkos polderio pylimo trasos ties Teneniu hidrodinaminis modeliavimas

Alkos polderio pylimo trasos ties Teneniu hidrodinaminis modeliavimas

Šilutės polderių sraigtinbių siurblinių našumo tyrimai

Šilutės polderių sraigtinbių siurblinių našumo tyrimai

Šilutės polderių sraigtinbių siurblinių našumo tyrimai

Šilutės polderių sraigtinbių siurblinių našumo tyrimai

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai