Konferencijos

Kur daugiau parodysi savo pasiekimus jei ne mokslinėse konferencijose…

Fakultete nuo seno egzistavo tradicija kasmet susirinkti kartu su mokslo kolegomis iš giminingų institucijų ir aptarti mokslinės veiklos rezultatus kasmetinėse mokslinėse konferencijose. Tačiau atgavus nepriklausomybę situacija iš esmės pasikeitė. Pirmiausia, atsivėrus geležinei uždangai, atsirado galimybė kviesti į konferencijas Vakarų valstybių mokslininkus o ir patiems vykti į įvairių šalių organizuojamas konferencija. Tokia galimybė labai naudinga abiems pusėms, tačiau atsirado ir papildomų įsipareigojimų (tiek finansinių tiek organizacinių) rengiant panašias konferencijas fakulteto jėgomis. Nežiūrint į tai, fakultetas per pastarajį dešimtmetį sėkmingai suorganizavo keletą gana svarbių respublikinių ir tarptautinių konferencijų kurios žemiau ir paminėtos.

Metai Konferencijos vieta Konferencijos pavadinimas
1997 Kaunas Vandens telkinių būklė ir jos gerinimo būdai
1998 Kaunas Vandens įrenginių būklė ir naudojimo problemos
1999 Kaunas Hidrotechnika žemės ūkio plėtros kontekste
2001 Kaunas Lietuvos hidroenergetikai – 100
2001 Kaunas Kaimo vandentvarkos plėtra ES šalių pavyzdžiu
2004 Kaunas Vandens telkinių apsauga ir valdymas
2006 Birštonas Vandens inžinerija: Šiuolaikiniai tyrimai ir technologijos

Fakultete ir toliau pagal galimybės bus organizuojamos tarptautinės ar respublikinės konferencijos, tačiau tai darosi per daug didelė našta tokiam nedideliam administraciniam vienetui, todėl fakultetas kviečia jungtis visų universitetų mokslo ir studijų padaliniams, turintiems glaudžius ryšius mokslo srityse, susijusiose su vandeniu, ir organizuoti bendrus mokslinius renginius.
G

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai