Konferencijos

  1. 29-toji tarptautinė Šiaurės ir Baltijos šalių hidrologų sąjungos (NHF) mokslinė konferencija „Hidrologijos mokslo vaidmuo siekiant tvaraus vandens išteklių naudojimo“ 2016 08 08-10d.

 Konferenciją organizavo Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos laboratorija kartu su ASU Vandens išteklių inžinerijos institutu.

Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkas –  prof. Arvydas Povilaitis. Šiaurės ir Baltijos šalių hidrologų sąjungos konferencijos organizuojamos nuo 1957 metų. Šioje, pirmą kartą vykusioje Lietuvoje, dalyvavo mokslininkai iš Ispanijos, Kinijos, Lenkijos, Japonijos, Portugalijos, Čekijos, Rusijos, Irano, Prancūzijos, Pakistano, Izraelio, Jungtinės Karalystės. Iš viso konferencijoje dalyvavo 110 dalyvių iš 20 pasaulio šalių.

Konferencijoje buvo pristatyti naujausi hidrologinių procesų tyrimo metodai, pateikti rezultatai apie vandens ciklo pokyčius Baltijos jūros ir kituose regionuose, analizuoti klimato ir aplinkos pokyčių dabarties ir ateities hidrologiniai aspektai, svarstyti žemės ūkio, miško ir miestų teritorijų vandentvarkos, taip pat vandens ekologijos ir pažeistų vandens ekosistemų atkūrimo klausimai, diskutuota labai svarbiomis hidrologinių pokyčių poveikio sausumos ekosistemoms ir sąveikos tarp paviršinio ir požeminio vandens temomis.

 

  1. Tarptautinė mokslinė konferencija „WaterLand 2016“ 2016 06 06 – 12d.

(http://conferencewaterland.weebly.com/)

Konferenciją organizavo: ASU VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos institutas.

Konferencijoje pristatyta naujausia technologijos ir mokslo raida, susijusi su vandens ir žemės ištekliais. Dalyvavo mokslininkai iš Azerbaidžano, Baltarusijos, Bulgarijos, Kroatijos, Gruzijos, Rusijos, Ukrainos ir Lietuvos, pristatyta 31 pranešimas. Pagrindinės temos apėmė vandens ir sausumos išteklių valdymą, klimato kaitos poveikį, biologinės įvairovės ir ekosistemos klausimus, sistemos „dirvožemis-vanduo-augalas“ sąveiką.

 

  1. Seminarai „Vandens malūnų diena“ 2015 04 28 – 29d., 2014 06 11d.

 Organizatoriai: ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas ir Lietuvos hidroenergetikų asociacija.

Vadovas: Vandens išteklių inžinerijos instituto prof. Petras Punys.

Dalyviai: mokslininkai, melioracijos sistemų bei hidrotechnikos statinių naudotojai, vandens jėgainių kooperatyvų atstovai, aplinkosaugininkai, kraštovaizdžio architektai ir kultūros paveldo atstovai.

Kokios upės ekologiniu ir kultūriniu požiūriu yra vertingos? Ar tikrai Saugomų teritorijų įstatymas neskatina vandens jėgainių paveldo atkūrimo? Kiek realiai prie šalies elektros energijos gali prisidėti nepatvankinės jėgainės? Kokie mažųjų vandens jėgainių poveikiai daro didžiausią įtaką ekologinės būklės kokybės elementams ir kuriems iš jų ta įtaka turėtų būti reikšmingiausia? Apie vandens malūnų (jėgainių) atstatymo techninius-ekonominius sprendinius ir pasitaikančias problemas diskutavo su tuo susiduriantys specialistai, kiti besidomintys asmenys.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai