Kiti leidiniai

 1. Mozgeris G., Dumbrauskas A., Jonikavičius D. Geografinių informacinių sistemų pagrindai (studijų knyga ). ASU Leidybos centras, 2015. – 205 p.
 2. Miseckaitė O., Želiasko V., Lukaševič V. Savaeigė lietinimo technika. Chakakteristika ir eksploatacija. Akademija, 2015. – 24p.
 3. Dapkienė M., Adamonytė , Miseckaitė O. Vandens išteklių naudojimas ir apsauga (studijų knyga). El. versija, 2013. – 125 p.
 4. Kinčius L., Miseckaitė O. Sausinimas – drenažas (metodiniai patarimai kursiniam projektui rengti). El. versija, 2013. – 118 p.
 5. Dumbrauskas A., Gurklys V., Vyčienė G. Geografinių informacinių sistemų duomenų bazės (pratybų aprašas). El. versija, 2013. – 54 p.
 6. Misevičienė S., Sinkevičiūtė V. Aplinkos inžinerijos pagrindai (pratybų ir laboratorinių darbų aprašas). El. versija, 2012. – 85 p.
 7. Adamonytė I., Misevičienė S. Vandentvarka. El. versija, 2012. – 53 p.
 8. Punys P., Ruplys B., Kasiulis  Lietuvos hidroenergetika: 1996-2011 metų veikla. Lietuvos hidroenergetikų asociacija, 2012. – 63 p.
 9. Katkevičius L. Vandens ūkio statybos technologija (vadovėlis ). Ardiva, 2008. – 288 p.
 10. Maziliauskas A. ES fondų finansuojamų projektų administravimas (vadovėlis). Ardiva, 2008. – 292 p.
 11. Ciūnys A., Katkevičius L. Aplinkosaugos darbai ir jų reglamentavimas (mokomoji knyga). Ardiva, 2008. – 56 p.
 12. Ciūnys A., Katkevičius L. Vandens ūkio statybos organizavimas ir technologija (mokomoji knyga). Ardiva, 2008. – 84 p.
 13. Laurinavičius E., Punys P. Sprendimų paramos sistemos vandentvarkoje (mokomoji knyga). Ardiva, 2008. – 115 p.
 14. Dumbrauskas A., Povilaitis A., Punys P. Hidroprocesų skaitmeninis modeliavimas (mokomoji knyga). Ardiva, 2008. – 99 p.
 15. Maziliauskas A. ES finansuojamų projektų administravimas (mokomoji knyga). Ardiva, 2008. – 60 p.
 16. Katkevičius L. Kaimo vandentvarka (mokomoji knyga). Ardiva, 2008. – 119 p.
 17. Kvaraciejus A. Vandens išteklių valdymas. Ardiva, 2008. – 72 p.
 18. Katkevičius L., Baublys R. Vandens kelių, krantinių ir prieplaukų uostų statyba (mokomoji knyga). Ardiva“, 2008. – 77 p.
 19. Dumbrauskas A., Mozgeris G. Geoinformacinių sistemų pagrindai (mokomoji knyga). Ardiva, 2008 – 186 p.
 20. Adamonytė I., Vaičiukynas V., Gudas M. Projektų valdymas ir vandens politika (mokomoji knyga). Ardiva, 2008. – 79 p.
 21. Vaikasas S. Ekologinė hidraulika (mokomoji knyga). Technika, 2007. – 210 p.
 22. Tumas R. Aplinkos geoinformacijos sistemos. Enciklopedija, 2006. – 264 p.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
 • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai