Instituto laboratorijos

Geomatikos laboratorija (vadovas – doc. Donatas Jonikavičius)

Geomatikos laboratorija yra vienintelė Lietuvoje įsikūrusi institucija, teikianti aerofotografavimo bei hiperspektrinio skenavimo paslaugas iš pilotuojamų lėktuvų mūsų šalyje. Geomatikos laboratorijos funkcijos: vykdyti žemės ūkio ir technologijos mokslų krypties fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, skleisti mokslo žinias, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą ir diegti inovacijas.

Pagrindinės laboratorijos veiklos sritys, kuriose kviečiame dalyvauti ir jaunuosius būsimuosius mokslininkus:

 • Aerofotografavimas, įskaitant ne tik pilotuojamų, bet ir bepiločių orlaivių naudojimą, kamerų kalibravimas, vaizdų fotogrametrinis apdorojimas iki ortofotoplanų bei 3D modelių pagaminimo. Naudojamos stereo fotogrametrinės darbo stotys ir EnsoMOSAIC, CalCam, SeamLineEditor, EspaCity, OrthoEngine programinės įrangos paketai.
 • Hiperspektrinis skenavimas. Naudojamos dvi hiperspektrinės kameros – Themis Vision Systems „VNIR 400-H“ laboratorinėmis sąlygomis ir unikali portatyvi hiperspektrinė kamera Rikola, fiksuojančios elektromagnetines bangas atitinkamai 400-1000 nm bei 500-900 nm juostose; spektrinė rezoliucija 0,5 nm bei 8 nm. Hiperspektriniams vaizdams gauti ir juos apdoroti naudojami Hypervisual ir Envi programinės įrangos paketai. Skenavimo sistema gali būti eksploatuojama tiek laboratorijoje, tiek lauke (montuojama orlaivyje).
 • Objektinis vaizdų ir lazerinių duomenų apdorojimas. Naudojami eCognition Developer ir eCognition Server programinės įrangos paketai. Vykdomi lazerinio skenavimo duomenų segmentavimo metodų tyrimai.

 

Geodezijos ir žemės informacinių technologijų taikymo laboratorija (vadovas – lekt. Giedrius Balevičius)

Ši laboratorija – tai institucija teikianti tikslių geodezinių matavimų bei matavimų tikslumo tyrimo paslaugas, kurių pagalba galima: sudaryti topografinius ir specialios paskirties planus, atlikti statinių ir kitų objektų ženklinimo, stebėsenos, tūrių apskaičiavimo darbus; atlikti nuotolinius tyrimus, o pagal turimą informaciją parengti teminius planus ar žemėlapius: žemių vertinimo, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei apribojimų planus.

Pagrindinės laboratorijos veiklos sritys, kuriose kviečiame dalyvauti ir jaunuosius būsimuosius mokslininkus:

 • Geodeziniai matavimai, kurie atliekami naudojant tikslius optinius ir elektroninius tacheometrus, nivelyrus, pasaulinės vietos nustatymo sistemas (GPNS).
 • Antžeminis 3D skenavimas.
 • Geodezinių matavimo duomenų apskaičiavimai duomenų tikslumo ir patikimumo nustatymas.
 • Planų, žemėlapių kūrimas, analizė.

 

Teritorijų planavimo ir nekilnojamojo turto vertinimo laboratorija  (vadovė – doc. Jolanta Valčiukienė)

Šios laboratorijos tikslas – supažindinti su žemės ištekliais ir racionaliais jų naudojimo būdais, teritorijų planavimo sistema ir jos teisiniu pagrindimu, su duomenų bazėmis, naudojamomis teritorijų planavime.

Pagrindinės laboratorijos veiklos sritys, kuriose kviečiame dalyvauti ir jaunuosius būsimuosius mokslininkus:

 • Racionalus šalies išteklių naudojimo planavimas.
 • Teritorijų planavimo dokumentų sistema ir jos analizė.
 • Duomenų bazių panaudojimas rengiant žemėtvarkos planavimo dokumentus.
 • Nekilnojamojo turto objektų (žemės sklypų, statinių, patalpų) vertinimas.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
 • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai