ASU Akvakultūros centras

ISTORIJA

 

ASU Akvakultūros centras buvo įkurtas 2015 m. gruodžio mėn. Esminiu postūmiu šio centro įkūrimui buvo Universitete įgyvendintas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos projektas Nr.3KOL3 -2-14-01-PR001 ,,ASU žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų bazės plėtra“.

 

APIE MUS

 

ASU akvakultūros centre 2015 m. įkurtas uždarų recirkuliacinių sistemų kompleksas (Žuvų veisimo ir Žuvų auginimo laboratorijos), įgyta analitinių tyrimų įranga.

Centro įranga naudojama universitetinio bakalauro studijų programai „Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos“.

ASU Akvakultūros centro tikslas – užtikrinti žuvininkystės sektoriaus specialistų rengimą ir mokymą plėtojant naujus mokymo metodus ir priemones, gerinant žuvininkystės ir akvakultūros technologijų mokslo ir studijų bazę siekiant čia sukoncentruoti materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, reikalingus vykdyti  žuvininkystės krypties universitetines studijas ir mokslinius tyrimus.

Įrengtos žuvų veisimo ir žuvų auginimo recirkuliacinėse sistemose laboratorijos,  aprūpintos modernia  įranga, kuriose  galima tirti įvairius žuvų  veisimo,  auginimo ir  vandens kokybės parametrų (azoto junginių, ištirpusio deguonies kiekio, vandens temperatūros, pH ir kt.) optimizavimo klausimus.

 

PAGRINDINĖS CENTRO FUNKCIJOS

 1. Dalyvauja akvakultūros ir žuvininkystės bei susijusių sektorių veiklose bei koordinuoja universiteto dalyvavimą jose.
 2. Plėtoja ir puoselėja ASU akvakultūros ir žuvininkystės technologijų mokslo ir studijų bazę bei žmogiškuosius išteklius.
 3. Teikia paslaugas, žinias bei žinioms imlius produktus akvakultūros ir žuvininkystės sektoriaus dalyviams.
 4. Prisideda prie žuvų išteklių atkūrimo, išsaugojimo ir gausinimo.
 5. Vykdo užsakomuosius tyrimus ir kitus darbus, skelbia mokslinius ir mokslo populiarinimo straipsnius, darbo ataskaitas ir kt.
 6. Dalyvauja žuvininkystės specialistų studijose, mokymuose, seminaruose, konferencijose.
 7. Kuria, adaptuoja ir populiarina naujas akvakultūros auginimo technologijas, dalyvauja
 8. Puoselėja žvejybą, prisideda prie žvejybos kontrolės bei žuvininkystės veiklų vystymo.

 

CENTRO VEIKLA

 1. Konsultavimas uždarų recirkuliacinių sistemų įrengimo ir eksploatavimo klausimais;
 2. Mokymai žuvininkystės sektoriaus darbuotojams bei asmenims, norintiems įsirengti uždaras recirkuliacines sistemas;
 3. Žuvų produkcijos perdirbimo, pašarų žuvims ruošimo technologijų tobulinimas;
 4. Žuvų produktų panaudojimo įvairiose srityse paieška;
 5. Įvairių rūšių žuvų inkubavimas, optimalaus augimo rėžimo tyrimai.

 

PASLAUGOS

 1. Atliekami įvairių žuvų veisimo ir auginimo procesų tyrimai.
 2. Atliekami žuvų veisimo ir auginimo įrangos tyrimai, tobulinama technologinė įranga;
 3. Kuriami pašarai ir jaukai žuvims, atliekami pašarų ir jaukų efektyvumo tyrimai;
 4. Pagal išankstinius užsakymus inkubuojamos įvairios žuvys (karpiai, upėtakiai, lydekos, eršketai, sykai ir kt.)
 5. Vykdomi mokymai žuvininkystės sektoriaus darbuotojams (dabas su uždarosiomis recirkuliacinėmis sistemomis);
 6. Padedama pasirinkti tinkamiausią įrangą uždarų apytakinių sistemų įrengimui.
 7. Konsultuojama sportinės žūklės, rekreacinės žūklės klausimais.


GALERIJA

ASU Akvakultūros centre įrengtos uždarų apytakinių žuvies veisimo ir auginimo sistemų kompleksas (žuvų veisimo laboratorija ir žuvų auginimo laboratorija);

 

 

PARTNERIAI

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos;

Tarptautinė Baltijos Eršketų augintojų asociacija

Aqua Contractor International AS (Švedija)

NORAS Watertech AS (Norvegija)

 

DARBUOTOJAI

Alvydas Žibas

ASU Akvakultūros centro vadovas

El. paštas: alvydas.zibas@asu.lt. Tel. 8 614 25057

Taip pat ASU Akvakultūros centre dirba: 1 tyrėjas ir 3 laborantai.

 

KONTAKTAI

Universiteto g. 10, Akademijos mstl., Kauno r.

el. paštas: aqua@asu.lt

Centro vadovas Alvydas Žibas tel. 8 614 25057.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
 • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai