Dėl už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo karo tarnybą atlikusiems asmenims

2017-01-12
212

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo, (toliau – karo tarnybą atlikęs asmuo):

  • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
  • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
  • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  • neturi akademinių skolų;
  • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  • karo tarnybą atliko prieš pradėdami studijas Universitete arba studijų metu;
  • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į VŪŽF dekanatą (III r. 227 kab.)

Komentuok


Fakultetai