ASU mokslininkė dalyvavo konferencijoje „Irrigation in Support of an Evergreen Revolution“

2018-05-17
482

Apie 70% pasaulio drėkinamojo ploto yra Azijoje, ir daugiau  kaip 80% vandens naudojama drėkinimui. Tarptautinė drėkinimo ir drenažo komisija (ICID) nuo 1951 m. organizuoja Tarptautinį kongresą drėkinimo ir drenažo klausimais. Š. m. gegužės mėn. 02-07 d. ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto lektorė Otilija Miseckaitė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Irrigation in Support of an Evergreen Revolution“, Kathmandu, Nepale. Konferenciją organizavo tarptautinė drėkinimo ir drenažo komisija (International Commision on Irrigation and Drainage (ICID)), Maisto ir Žemės ūkio organizacija (Food and Agriculture Organization (FAO)), Pasaulio Bankas (WB) ir kt.

Vis didėjant gyventojų skaičiui, reikia rasti būdų, kaip padidinti drėkinimo produktyvumą gaminant maistą, pluoštą ir degalus. 2018 m. Katmandu, Nepale, kongreso tema buvo „Irrigation in Support of an Evergreen Revoliution“ su klausimais ‚Drėkinimo sistemų modernizavimas“, „Drėkinimo ekosistemų paslaugos ir vandens biologinė įvairovė“, „Subalansuotas drėkinimas“ ir „Ateities iššūkiai  drėkinimo institucijoms‘. Kongresas organizuotas kartu su 8-aja Azijos regionine konferencija, kurioje daugiausia dėmesio buvo skiriama drėkinimui, skatinant amžinai žalias revoliucijas.

Nepalas – viena skurdžiausių ir mažiausiai išsivysčiusių Pasaulio valstybių, turinti apie 29,18 mln. gyventojų. Plotas viso 147 181 km². Apie pusė gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. 38 % BVP sukuriama žemės ūkio sektoriuje, 41 % – paslaugų sektoriuje ir 21 % pramonės sektoriuje. Dauguma šalies gyventojų dirba žemės ūkyje. Ryžiai yra pagrindinis žemės ūkio produktas, taip pat auginami ankštiniai augalai, kviečiai, miežiai, aliejinių augalų sėklos, auginama daug medicininių žolelių, arbatos Himalajų kalnų papėdėse. Metine temperatūra apie 18 C. Ūkininkai, pradėję naudoti drėkinimo sistemas, pradėjo imti ne vieną, o tris derlius per metus, todėl drėkinimas labai populiarėja tarp ūkininkų. Tačiau pagrindinė problema yra ta, kad jiems labai trūksta žinių, kaip jas naudoti, ir daugelis jų drėkina be jokio drėkinimo rėžimo ar normų, todėl augalai perdrėkinami, patiriami dideli vandens nuostoliai.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 500 dalyvių iš įvairių šalių (JAV, Australijoje, Malaizijoje, Anglijoje, Korėjoje, Japonijoje, Pakistane, Indijoje, Indonezijoje, Šri Lankoje ir kt.).  Pranešėjai pristatė savo temas 15 sesijų. Lektorė Otilija Miseckaitė pristatė savo tyrimus sesijoje „Drėkinimo sistemų modernizavimas geresnei kokybei“ ir sekcijoje „Kova su pasikartojančiomis sausroms ir potvyniais klimato kaitos kontekste“. Tema „Drėkinimas siekiant palaikyti amžinai žalią revoliuciją“  be abejonės, yra labai svarbi ir Lietuvai, nes sausros pastaraisiais metais dažnėja ir ilgėja.

Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Komentuok


Fakultetai