Interreg projekto ,,Kaimo nuotekos“ įgyvendinimas – indėlis į Baltijos jūros taršos mažinimą

2018-04-17
616

Baltijos jūra – viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Suprasdamos žmonių poreikį gyventi švaresnėje aplinkoje, penkios šalys vykdo Interreg Baltijos jūros regiono projektą „Nuotekų tvarkymas kaimo vietovėse – bandomieji projektai Baltijos jūros regione (Kaimo nuotekos)“, angl. „VillageWaters“. ,,Kaimo nuotekos“ yra trejų metų plėtros projektas (2016 m. kovo – 2019 m. vasario mėn.), iš dalies finansuojamas „Interreg Baltic Sea Region“ programos.

Projekto tikslas rasti ekonomiškai efektyvius ir aplinką tausojančius nuotekų valymo sprendimus prie miesto nuotekų tinklų neprijungtiems namų ūkiams siekiant sumažinti nuotekų emisiją į Baltijos jūrą iki lygio, nustatyto ES vandens teisės aktų. Projektas vykdomas pilotiniuose kaimuose, kur numatyta įgyvendinti optimalius nuotekų valymo technologinius sprendimus, atlikti jų ekonominę ir aplinkosaugos analizę prieš ir po jų įgyvendinimo, kad gauti informaciją apie geriausias technologijas.

Projekto ,,Kaimo nuotekos“ partneriai:

 • Suomijos gamtos išteklių institutas (LUKE) – projekto koordinatorius;
 • Suomijos aplinkos mokykla (SYKLI);
 • Verslo plėtros regioninė verslo konsultavimo tarnyba (Novago) (Suomija);
 • Vakarų Uusimaa vandens ir aplinkos asociacija (LUVY) (Suomija);
 • Talino technologijos universitetas (TUT) (Estija);
 • Kuusalu savivaldybė (Estija);
 • Kuusalu Soojus maža įmonė (Estija);
 • Latvijos universitetas (LU);
 • Salacgriva savivaldybė (Latvija);
 • Aleksandro Stulginskio Universitetas (ASU) (Lietuva);
 • Šilutės rajono savivaldybė (Lietuva);
 • Falenty technologijos ir gyvybės mokslų institutas (Lenkija);
 • Sokoły savivaldybė (Lenkija)

Aleksandro Stulginskio universitetas yra atsakingas už projekte numatytų veiklų įgyvendinimą Lietuvoje, taip pat koordinuoja bendrą projekto veiklą ,,Technologinių sprendimų funkcionalumas, atliekant vandens ir dirvožemio tyrimus“. Projekto vadovė – Aplinkos ir ekologijos instituto profesorė dr. Laima Česonienė, vykdytojai – to paties instituto docentė dr. Daiva Šileikienė, Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto darbuotojai docentas dr. Algirdas Radzevičius ir docentė dr. Midona Dapkienė.

Atsižvelgiant į projekto uždavinius Lietuvoje buvo pasirinktas Leitgirių kaimas, esantis Šilutės rajone.

Projekto ,,Kaimo nuotekos“ dalyviai kartą per ketvirtį susirenka aptarti projekto eigą, dalyvauja tiksliniuose seminaruose ir mokymuose. Jau vyko susitikimai Suomijoje, Švedijoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Partnerių susitikimas Lietuvoje įvyks 2018 m. balandžio 24-26 d.

Projekto partnerių susitikimas Rygoje

Su kolegomis iš Suomijos rekonstruotoje Leitgirių nuotekų valykloje 2017 m. rugsėjo mėn.

Komentuok